O nas

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami powstało 25 maja 1995 roku.

Członkami założycielami byli właściciele biur pośrednictwa głównie z Rzeszowa; m.in. Pani Halina Szkrawan z biura “OMEGA”, Bogusław Ślusarczyk “MAKLER”, Janusz Sadowski “KRAMM”, Piotr Biegocki “DOM”, Waldemar Bernacki “BROKER”, Zbigniew Prawelski “PRAWELSKI”, Witold Szymański “VIVA”.

Pierwsze spotkania odbywały się w gościnnych lokalach kancelarii notarialnej Pani Teresy Panek-Wiśniowskiej przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. Stowarzyszenie powstało w sytuacji rodzącego się do życia nowego zawodu – pośrednika w obrocie nieruchomościami. Stowarzyszenie powstało w sytuacji rodzącego się do życia nowego zawodu – pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Powstaniu RSPON przyświecały szczytne cele jak: podniesienie poziomu świadczonych usług, współpraca, etyczne zachowanie, zwrócenie uwagi opinii publicznej na nasz zawód, ujednolicenie pewnych zachowań w obsłudze klientów, włączenie się do ogólnopolskiego ruchu zawodowego poprzez współpracę z Polską Federacją Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Początkowo stowarzyszenie liczyło 15 członków. Opracowano statut, regulaminy wewnętrzne, a 28 grudnia 1995 roku zarejestrowano Rzeszowskie SPON w Sądzie.

Pierwszym prezesem została wybrana Halina Szkrawan. Większość członków czynnie uczestniczyła w życiu stowarzyszenia. Raz w miesiącu odbywały się spotkania, na których żywo dyskutowano o wszystkich ważnych sprawach. Jednym z przełomowych momentów dla Rzeszowskiego SPON było nawiązanie w dniu 28 marca 1996 roku współpracy z I Oddziałem Banku PKO BP w Rzeszowie. Szczególnie duże zasługi dla stowarzyszenia ma Pani dyr. Maria Lenar, która potrafiła zebrać wokół banku większość liczących się agencji pośrednictwa. Od tej chwili PKO BP nie tylko w Rzeszowie, ale i całym regionie Podkarpacia jest głównym partnerem pośredników przy obsłudze kredytów mieszkaniowych. Jest też głównym sponsorem naszych imprez i spotkań. Te działania I oddziału PKO BP w Rzeszowie zostały potwierdzone umowami o współpracy, wspólnymi szkoleniami, wymianą doświadczeń. Każdy z pośredników został przeszkolony na okoliczność badania zdolności kredytowej naszych klientów, wypełniania wniosków kredytowych itp. Ścisła współpraca z PKO BP zaowocowała w pozyskiwaniu środków finansowych na szkolenia oraz ułatwiła poszerzenie bazy członkowskiej.

W roku 1996 RSPON została przyjęta w poczet członków Polskiej Federacji Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Warszawie. Nasi członkowie weszli w skład komisji problemowych i brali czynny udział w ich pracach. Wraz z opracowaniem Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i wprowadzeniem do niej zapisów dotyczących pośrednictwa, nasi członkowie od roku 1997 wchodzą w skład Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Od roku 1997 RSPON organizuje kursy specjalistyczne na pośrednika w obrocie nieruchomościami. Od 18 marca 1999 roku Prezesa Zarządu RSPON został wybrany Zbigniew Prawelski. Dla rzeszowskiego SPON był to rok przełomowy. Przede wszystkim udało się poszerzyć naszą bazę członkowską. Do Stowarzyszenia przystąpiło kilkanaście nowych agencji. Dokonała się wymiana zarówno ilościowa jak i jakościowa.

W październiku 1999 roku odbyło się pierwsze postępowanie kwalifikacyjne w Rzeszowie. Licencje w roku 1999 uzyskało 11 członków RSPON. Ilość RSPON z 16 w roku 1998, wzrosła do 38 w roku 1999. Do RSPON należało w Rzeszowie ok. 90% liczących się na rynku pośredników. W związku z trwającym ożywieniem gospodarczym na rynku przybywało nowych agencji pośrednictwa. Ustawicznie co miesiąc odbywały się spotkania wszystkich członków RSPON; był bliski kontakt pomiędzy członkami. Dzięki wysiłkom środowiska zdecydowana większość członków już w roku 2000 posiadała licencje zawodowe.

Z małego ośrodka, Rzeszowskie SPON wyrosło na prężną organizację mającą na swoim koncie wiele sukcesów, a przede wszystkim broniącą interesów pośredników /zarządców i aktywną siłą uczestniczącą w kształtowaniu rynku nieruchomości. Na Podkarpaciu agencje z RSPON zdominowały obsługę transakcji nieruchomości, szczególnie mieszkań i domów.

Członkiem RSPON może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, trudniąca się zawodowo działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem i spełniająca warunki Statutu RSPON.

Obecny skład Zarządu RSPON: