Kontakt

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami

Adres

ul. Gałęzowskiego 6 lok. 11, 35-074 Rzeszów

Telefon

17 852 37 84

Telefon

536 439 531

E-mail

biuro@rspon.pl

NIP 813-28-52-974 | REGON 690535643 | KRS 0000037771
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

PKO BP SA I O/ Rzeszów nr rach.: 57 1020 4391 0000 6602 0002 7151

Zapraszamy do kontaktu