Pośrednik w obrocie nieruchomościami

PRAKTYCZNA WIEDZA O NIERUCHOMOŚCIACH

potwierdzona europejskim certyfikatem

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

  • program skupia się wokół tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu
  • precyzuje umiejętności jakie pozyska każdy uczestnik kursu
  • składa się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%)
  • wskazuje literaturę oraz prezentuje zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI.

 

PROGRAM EDUKACYJNY POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Blok tematyczny Lp. tematu Tematyka wykładu
I   Działalność zawodowa – promowanie profesjonalizmu
  1. Historia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami w Polsce
  2. Podstawy prawne wykonywania zawodu pośrednika w Polsce
  3. Czynności pośrednictwa, obowiązki i zakres odpowiedzialności pośrednika
  4. Zasady wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami w krajach Unii europejskiej i innych krajach świata
  5. Udział pośredników w życiu środowiska zawodowego
  6. Etyka wykonywania zawodu
  7. Doskonalenie zawodowe

 

II   RELACJE Z KLIENTAMI
  1. Poszukiwanie potencjalnych klientów
  2. Określenie potrzeb i wymagań klienta popytowego i podażowego
  3. Uzgodnienie warunków współpracy pośrednika z klientem
  4. Komunikacja z klientem i zdolności sprzedażowe
  5. Budowanie relacji z klientem
  6. Badanie rynku
  7. Udzielanie informacji klientom

 

  8. Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości
III   REALIZACJA UMÓW Z KLIENTAMI
  1. Swoboda umów i jej ograniczenia
  2. Konstruowanie i zawarcie umowy pośrednictwa
  3. Realizacja zobowiązań umownych
  4. Ochrona danych osobowych
IV   USTALANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
  1. Podstawowe pojęcia i prawa do nieruchomości występujące na rynku. Ustalanie stanu prawnego na podstawie różnych źródeł informacji
  2. Ustalanie stanu prawnego wg księgi wieczystej
  3. Ustalanie oznaczenia nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków
  4. Ustalanie przeznaczenia nieruchomości
  5. Pozyskiwanie informacji o nieruchomości z innych źródeł
  6. Obciążenie nieruchomości i uwarunkowania obrotu
V   DOKUMENTACJA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI
  1. Wykonanie pomiaru i opisanie nieruchomości
  2. Techniczna ocena nieruchomości
  3. Pozyskiwanie i ocena dokumentów technicznych dotyczących nieruchomości
  4. Specyfika obsługi rynku nieruchomości
VI   MARKETING NIERUCHOMOŚCI
  1. Podstawy marketing nieruchomości
  2. Wykorzystanie reklamy w strategii marketingowej firmy
  3. Plan marketingowy
  4. Poszukiwanie potencjalnych nabywców lub najemców
  5. Poszukiwanie ofert wg potrzeb klienta
  6. Prezentacja nieruchomości
VII   ORGANIZACJA TRANSAKCJI
  1. Prowadzenie negocjacji
  2. Podstawowe rodzaje umów w obrocie nieruchomościami
  3. Prawne, podatkowe i praktyczne aspekty transakcji związanych z nieruchomościami
  4. Organizacja i przygotowanie transakcji

 

  5. Finansowanie transakcji dotyczących nieruchomości
VIII   ZARZĄDZANIE BIUREM
  1. Prawne i praktyczne aspekty działania przedsiębiorcy i jego obowiązki
  2. podatkowe, finansowe i rachunkowe obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego biuro pośrednictwa
  3. Biznesowe aspekty prowadzenia biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  4. Rozwój biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  5. Zarządzanie jakością
  6. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi