Kurs zarządca nieruchomości

NIEZBĘDNA WIEDZA DO WYKONYWANIA ZAWODU

potwierdzona europejskim certyfikatem

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności pożądane do pracy na rynku nieruchomości

Program obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania nieruchomościami, m.in.:

  • pozyskiwanie klientów na rynku
  • zawieranie umów z klientami
  • czynności prawne i administracyjne
  • zarządzanie usługami finansowymi oraz technicznymi
  • zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi
  • zarządzanie firmą

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zarządcy nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI

 

PROGRAM EDUKACYJNY ZARZĄDCÓW NIERUCHOMŚCI

Blok tematyczny Lp. tematu Tematyka wykładu
I   PROMOWANIE PROFESJONALIZMU
  1. Profesjonalizm wykonywania usług zarządzania nieruchomościami
  2. Wymagania prawne i etyczne w zarządzaniu nieruchomością
II   POZYSKIWANIE KLIENTÓW NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
  1 Podstawy ekonomiki rynku nieruchomości
  2. Badania rynku
  3. Zarządzanie relacjami
  4. Elementy marketingu na rynku nieruchomości
III   ZAWIERANIE UMÓW
  1. Komunikacja z klientami
  2. Elementy prawne działalności zarządcy nieruchomości
  3. Zarządzanie obsługą klienta
IV   CZYNNOŚCI PRAWNE I ADMINISTRACYJNE
  1. Zarządzanie dokumentacją
  2. Techniczne utrzymanie nieruchomości
  3. Umowy cywilno – prawne
  4. Kontrola realizacji zobowiązań umownych
  5. Reprezentacja właściciela w czynnościach prawnych
  6. Organizacja zebrań
  7. Skargi i reklamacje w procesie zarządzania
V   ZARZĄDZANIE USŁUGAMI FINANSOWYMI
  1. Elementy finansów i rachunkowości
  2. Zarządzanie systemami finansowymi w procesie zarządzania nieruchomością
VI   ZARZĄDZANIE NAJMEM I USŁUGAMI DODATKOWYMI
  1. Umowa najmu
  2. Zarządzanie najmem
  3. Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
 

 

VII

   

 

ZARZĄDZANIE FIRMĄ

  1. Prawne aspekty prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami
  2. Finansowe aspekty prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami
  3. Zarządzanie firma
  4. Prawo pracy
  5 Zarządzanie personelem