Ocena stanu prawnego i technicznego budynku przez pośrednika
Środa 20.11.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zaprasza na ostatnie w tym roku szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, które odbędzie się 20.11.2013 r. w godz. od 9:30 do 15:30 w Sali Szkoleniowej (w nowo otwartej części) Hotelu "Prezydencki" ul. Podwisłocze 48 w Rzeszowie pt:
 
 
"Ocena stanu prawnego i technicznego budynku przez pośrednika"

 
PROGRAM SZKOLENIA
 
  1. Umowa pośrednictwa – a dokumenty niezbędne do prawidłowego ustalenia stanu prawnego i faktycznego budynku i nieruchomości.
  2. Rejestry publiczne związane ustaleniem stanu prawnego i faktycznego nieruchomości w systemie prawa polskiego.     
  3. Przeznaczenie nieruchomości – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – akt prawa miejscowego, lub wydana decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości, decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia inwestycji.
  4. Rodzaje czynności prawnych i faktycznych obowiązujących pośredników i zarządców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i po deregulacji zawodu.
  5. Wady prawne i fizyczne występujące w obrocie nieruchomościami zgodnie z dyspozycją art. 556 kodeksu cywilnego i następnymi.         
  6. Roszczenia wobec pośrednika z tytułu odpowiedzialności pośrednika nieruchomości za nienależyte wykonywanie zobowiązań na podstawie art. 415 i 471 kodeksu cywilnego. Czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i stanu faktycznego.
  7. Opis w umowach zawieranych z kontrahentami wad prawnych i fizycznych nieruchomości a zasada należytej staranności przy wykonywaniu czynności pośrednictwa w praktyce pracy pośrednika.
  8. Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych z odpowiedzialnością pośrednika w obrocie nieruchomościami.            
 

SYLWETKA PROWADZĄCEGO
PROWADZĄCY:
Adam Kudyk prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, doświadczony trener.i wykładowca dla grup zawodowych, które związane są z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Wspólnik Kancelarii Prawnej i Obrotu Nieruchomościami Czernecki Kudyk s.c. w Krakowie, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., nr licencji 221, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. Prowadzący szkolenia dla Stowarzyszeń Zarządców, Pośredników, Rzeczoznawców, Spółdzielni Mieszkaniowych, Miast i Gmin oraz innych podmiotów prowadzących działalność edukacyjną i szkoleniową. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Wpłata i rejestracja do 18.11.2013 r. 
• dla członków RSPON – 80,00 zł* + 23 % VAT
• dla pracowników biur stowarzyszonych w RSPON i członków kandydatów – 100,00 zł* + 23 % VAT
• dla pozostałych zainteresowanych – 120,00 zł* + 23 % VAT
 
*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 
 
 
Wszystkich chętnych prosimy o wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i składanie do biura RSPON lub poprzez email: biuro@rspon.pl
 
 
Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na numer konta: 57 1020 4391 0000 6602 0002 7151 z dopiskiem „Szkolenie 20.11.2013 r.” lub gotówką w kasie RSPON najpóźniej do 18.11.2013 r. Więcej informacji pod numerem tel. (17) 852 37 84, email: biuro@rspon.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie.
  
Szkolenie obejmuje  8 godzin edukacyjnych
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w dniu 20.11.2013 r.

 

 
Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 23722