Co dalej z usługą pośrednictwa po deregulacji
Piątek 07.06.2013

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami serdecznie zaprasza na szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami które odbędzie się 07.06.2013 r. godz. od 9:00 do 15:00 w Sali  Konferencyjnej (w nowo otwartej części ) Hotelu "Prezydencki" ul. Podwisłocze 48 w Rzeszowie pt:

 

 

Wykonywanie usługi pośrednictwa po deregulacji zawodu w obliczu rosnącej liczby klauzul niedozwolonych rejestrowanych przez UOKiK.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Podstawy prawne wykonywania przez pośrednika czynności faktycznych związanych z usługą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i standardami zawodowymi obowiązującymi pośredników w obrocie nieruchomościami.

2.  Strony umowy pośrednictwa; ustalenie priorytetów i oczekiwań klienta pośrednika – rodzaje umów pośrednictwa zawieranych w praktyce – umowy zawierane z konsumentem i przedsiębiorcom – dopuszczalne zapisy umowne i różnice w zakresie ochrony praw stron umów pośrednictwa.

3. Zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako warunek wykonywania czynności pośrednictwa zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży/najmu z osobą oferującą nieruchomość – rejestr klauzul niedozwolonych.

4.   Czy istnieje prawny obowiązek zawierania umów pośrednictwa z osobami, które zamierzają nabyć/wynająć nieruchomość-praktyka, orzecznictwo i doktryna i zmiany w przepisach UGN.

5. Czynności prezentacji oferty oraz katalog czynności do których wykonania zobowiązany jest pośrednik – właściwa dokumentacja dowodowa czynności pośrednictwa w formie ad eventum.

6.     Zakres i forma działań prawnych stosowanych przez klientów pośrednika w celu niewykonania zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia pośrednika za wykonaną usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a rejestr klauzul niedozwolonych – omówienie zakresu wyłączności zgodnie z treścią art. 550 kc i zasadą swobody zawierania umów oraz ochroną praw konsumenta.       
                                      
7.  Zasady prowadzenia mediacji z klientem pośrednika w celu doprowadzenia do ugody przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, omówienie orzecznictwa sądowego z zakresu spraw związanych z klauzulami niedozwolonymi i ich znaczenia w trakcie mediacji oraz postępowania sądowego dla pośrednika.

8.  Zakres ubezpieczenia Pośrednika zawarty w polisie ubezpieczeniowej jako istotny element ochrony praw pośrednika za czynności zawodowe wykonywane przez pośrednika.

 

 

SYLWETKA PROWADZĄCEGO

PROWADZĄCY:
Adam Kudyk prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, doświadczony trener.i wykładowca dla grup zawodowych, które związane są z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Wspólnik Kancelarii Prawnej i Obrotu Nieruchomościami Czernecki Kudyk s.c. w Krakowie, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., nr licencji 221, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. Prowadzący szkolenia dla Stowarzyszeń Zarządców, Pośredników, Rzeczoznawców, Spółdzielni Mieszkaniowych, Miast i Gmin oraz innych podmiotów prowadzących działalność edukacyjną i szkoleniową. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Wpłata i rejestracja do 04.06.2013 r.:

• dla członków RSPON – 80,00 zł* + 23 % VAT

 dla pracowników biur stowarzyszonych w RSPON i członków kandydatów – 100,00 zł* + 23 % VAT
• dla pozostałych zainteresowanych – 120,00 zł* + 23 % VAT

 

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 


Wszystkich chętnych prosimy o wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i składanie ich osobiście do biura RSPON lub poprzez e-mail: biuro@rspon.pl

 

Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na numer konta: 57 1020 4391 0000 6602 0002 7151 z dopiskiem „Szkolenie 07.06.2013 r.” lub gotówką w kasie RSPON najpóźniej do 21.09.2012 r. Więcej informacji pod numerem tel. (17) 852 37 84, email: biuro@rspon.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie.

  

Szkolenie obejmuje  8 godzin edukacyjnych

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w dniu 07.06.2013 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 23751