Nieruchomość obciążona wpisem w księdze wieczystej i jego wpływ na bezpieczeństwo transakcji w profesjonalnym obrocie nieruchomościami
Wtorek 18.12.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami serdecznie zaprasza na ostatnie w tym roku kalendarzowym szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, które odbędzie się 18.12.2012 r. godz. od 09:00 do 15:00 w Sali  Konferencyjnej Hotelu "Prezydencki" ul. Podwisłocze 48 w Rzeszowie pt:

 

 "Nieruchomość obciążona wpisem w księdze wieczystej i jego wpływ na bezpieczeństwo transakcji w profesjonalnym obrocie nieruchomościami".

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 

  1. Rodzaje i kwalifikacja wpisów w księdze wieczystej mających wpływ na bezpieczeństwo transakcji w zawodowym obrocie.
  2. Wpisy i ostrzeżenia w księdze wieczystej
  3. Hipoteki. 
  4. Sądowe postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń z nakazem ujawnienia ich w księdze wieczystej.
  5. Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym przy egzekucji z nieruchomość.
  6. Uprawnienia syndyka w postępowaniu upadłościowym przy zbywaniu nieruchomości obciążonych.
  7. Profesjonalizm pośrednika w zabezpieczaniu transakcji zbywania nieruchomości obciążonych oraz w umowach najmu  i dzierżawy.

 

 

SYLWETKA PROWADZĄCEGO

 

mgr Ewa Maliszczak jest radcą prawnym prowadzącym własną kancelarię od 1990 r.  Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod numerem Kr – 420, wcześniej pracowała w przedsiębiorstwach i spółdzielniach na etacie radcy prawnego. Kancelaria specjalizuje się w obrocie nieruchomościami. Była Członkiem założycielem Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w 1993 r., w którym przez dwie kadencje pełniła funkcję skarbnika. Aktywnie uczestniczyła w pracach Komisji Prawnej PFRN w zakresie przygotowania legislacyjnego ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zawodowego wykonywania usług pośrednictwa. Od wejścia w życie ustawy tj. od 1 stycznia 1998 roku pełni funkcję wykładowcy w zakresie szkoleń w regionalnych stowarzyszeniach pośredników na terenie Polski: (Lublin, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Kielce ,Kraków) a także studiów podyplomowych dla pośredników na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest wybitnym fachowcem w zakresie dochodzenia roszczeń przed Sądami w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia pośrednika jak również roszczeń konsumentów w stosunku do pośredników co do prawidłowości zapisów w umowie pośrednictwa. 

  

 Wpłata i rejestracja do 14.12.2012 r.:

• dla członków RSPON – 80,00 zł* + 23 % VAT

 dla pracowników biur stowarzyszonych w RSPON i członków kandydatów – 100,00 zł* + 23 % VAT
• dla pozostałych zainteresowanych – 130,00 zł* + 23 % VAT

 

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 


Wszystkich chętnych prosimy o wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i składanie ich osobiście do biura RSPON lub poprzez e-mail: biuro@rspon.pl

 

Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na numer konta: 57 1020 4391 0000 6602 0002 7151 z dopiskiem „Szkolenie 18.12.2012 r.” lub gotówką w kasie RSPON najpóźniej do 14.12.2012 r. Więcej informacji pod numerem tel. (17) 852 37 84, email: biuro@rspon.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie.

  

Szkolenie obejmuje  8 godzin edukacyjnych

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w dniu 18.12.2012 r.

 

 
Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 23717