SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI A DŁUGI WŁAŚCICIELA
Czwartek 25.10.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami serdecznie zaprasza na szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami które odbędzie się 25.10.2012 r. godz. od 10:00 do 16:00 w Sali  Konferencyjnej (w nowo otwartej części) Hotelu "Prezydencki" ul. Podwisłocze 48 w Rzeszowie pt:

 

 "SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI A DŁUGI WŁAŚCICIELA"

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 

 1. Egzekucja komornicza, skutki zajęcia nieruchomości, wykreślenie ostrzeżenia o toczącej się egzekucji oraz wykreślenie hipoteki po przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości. 
 2.  Postępowanie zabezpieczające. 
 3. Stan sprawy w toku czyli skutki doręczenia pozwu. 
 4. Egzekucja administracyjna. 
 5. Skutki ogłoszenia upadłości właściciela, zarząd masą upadłości. 
 6. Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste. 
 7.  Długi związane z nabyciem nieruchomości w drodze dziedziczenia – nabycie wprost i z dobrodziejstwem inwentarza, obowiązek sporządzenia spisu inwentarza, podatek od spadku. 
 8. Nabycie przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego. 
 9. Uznanie umowy za bezskuteczną na skutek skargi paulińskiej.
 10. Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej zwrot bonifikaty na rzecz gminy. 
 11. Przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu, zwolnienie z długu, przekaz, potrącenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie. 

 

 

SYLWETKA PROWADZĄCEGO

 

 

Ewa Winiczenko - aplikantka notarialna, pośrednik w obrocie nieruchomościami z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwentka wydziału prawa uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, były członek państwowej komisji kwalifikacyjnej w ministerstwie infrastruktury, pełnomocnik polskiej federacji rynku nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, członek komisji szkoleniowej warszawskiego stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami. 

 

 

 Wpłata i rejestracja do 22.10.2012 r.:

• dla członków RSPON – 80,00 zł* + 23 % VAT

 dla pracowników biur stowarzyszonych w RSPON i członków kandydatów – 100,00 zł* + 23 % VAT
• dla pozostałych zainteresowanych – 130,00 zł* + 23 % VAT

 

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 


Wszystkich chętnych prosimy o wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i składanie ich osobiście do biura RSPON lub poprzez e-mail: biuro@rspon.pl

 

Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na numer konta: 57 1020 4391 0000 6602 0002 7151 z dopiskiem „Szkolenie 25.10.2012 r.” lub gotówką w kasie RSPON najpóźniej do 22.10.2012 r. Więcej informacji pod numerem tel. (17) 852 37 84, email: biuro@rspon.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie.

  

Szkolenie obejmuje  8 godzin edukacyjnych

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w dniu 25.10.2012 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 23710