Umowy deweloperskie i umowy pośrednictwa zawierane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
Czwartek 27.09.2012

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami serdecznie zaprasza na szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościamizarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych które odbędzie się 27.09.2012 r. godz. od 9:00 do 16:00 w Sali  Konferencyjnej (w nowo otwartej części ) Hotelu "Prezydencki" ul. Podwisłocze 48 w Rzeszowie pt:

 

 

"Umowy deweloperskie i umowy pośrednictwa zawierane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw  nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego"

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

  1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnych.
  2. Obowiązki i forma czynności prawnych i faktycznych koniecznych do przygotowania oferty sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych przez pośrednika zgodnie z przepisami ustawy deweloperskiej – katalog czynności prawnych i faktycznych a umowy pośrednictwa zawierane z deweloperami i kontrahentami pośrednika.
  3. Umowy przedwstępne i umowy sprzedaży zawierane z deweloperem – forma, treść i zakres obowiązywania oraz katalog przyczyn wypowiedzenia umów zawieranych z deweloperami i pośrednikami.
  4. Sposoby i możliwości zmian zawartych umów przedwstępnych sprzedaży i umów pośrednictwa a prawa i obowiązki dewelopera oraz pośrednika.
  5. Przyczyny i rodzaje odpowiedzialności prawnej określone w ustawie deweloperskiej przy sprzedaży nieruchomości z oferty dewelopera przy udziale pośrednika zgodnie z przepisami ustawy deweloperskiej
  6. Zasady i tryb wydawania nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a obowiązki nałożone na dewelopera i pośrednika przez przepisy ustawy
  7. Katalog i forma dokumentów koniecznych do zawarcie umowy z pośrednikiem i deweloperem przewidziany w przepisach ustawy  deweloperskiej i przepisach szczególnych prawa - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
  8. Formy i rodzaje ochrony środków pieniężnych wpłacanych deweloperowi przez nabywcę przewidziane w przepisach ustawy deweloperskiej, a wyjątki od ochrony w/w środków pieniężnych określone w ustawie. Zmiany w przepisach związanych z postępowaniem upadłościowym i układowym dotyczącym ochrony środków wpłaconych na rachunek dewelopera w przypadku ogłoszenia przez niego upadłości. Praktyka stosowania niniejszej ustawy, a projekty jej nowelizacji zgłoszone przez uczestników rynku nieruchomości.

 

 

SYLWETKA PROWADZĄCEGO

 

 

Adam Kudyk -  prawnik i pośrednik nr licencji 221, zajmujący od 1996r. się między  innymi obsługą prawną i obsługą sprzedaży prowadzoną dla firm deweloperskich i reprezentujący firmy deweloperskie w  oraz kontrahentów deweloperów w postępowaniach związanych z procesem inwestycyjnym, sprzedaży oraz w innych sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem rynku pierwotnego lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, były wspólnik Kancelarii Prawnej i Obrotu Nieruchomościami „Czernecki-Kudyk” s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Szewskiej nr 14/2, obecnie doświadczony trener i praktyk dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości, właściciel Firmy Adam Kudyk Consulting Nieruchomości z siedzibą w Krakowie przy ul. Szewskiej nr 14/2.

 

 

Wpłata i rejestracja do 21.09.2012 r.:

• dla członków RSPON – 70,00 zł* + 23 % VAT

 dla pracowników biur stowarzyszonych w RSPON i członków kandydatów – 90,00 zł* + 23 % VAT
• dla pozostałych zainteresowanych – 120,00 zł* + 23 % VAT

 

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 


Wszystkich chętnych prosimy o wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i składanie ich osobiście do biura RSPON lub poprzez e-mail: biuro@rspon.pl

 

Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na numer konta: 57 1020 4391 0000 6602 0002 7151 z dopiskiem „Szkolenie 27.09.2012 r.” lub gotówką w kasie RSPON najpóźniej do 21.09.2012 r. Więcej informacji pod numerem tel. (17) 852 37 84, email: biuro@rspon.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie.

  

Szkolenie obejmuje  8 godzin edukacyjnych

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w dniu 27.09.2012 r.

 

 

 
Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 23704