Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami
Czwartek 17.11.2011

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami serdecznie zaprasza na szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami,  które odbędzie się 17.11.2011 r. w godz. od 11:00 do 17:00 w Sali Konferencyjnej Banku PEKAO S.A. w Rzeszowie ul. Solarza 13 a pt:

BRAK WOLNYCH MIEJSC

"Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami"

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1.    Umowa przedwstępna w sprzedaży nieruchomości – forma umowy, podstawowe zapisy.

2.    Zadatek – określenie wysokości zadatku, sposób przekazania, dochodzenie roszczeń z tytułu zadatku.

3.    Określenie terminów wydania nieruchomości.

4.    Określenie ceny nieruchomości i sposobu jej zapłaty.

5.    Inne postanowienia umowy przedwstępnej m.in. kary umowne, warunki zawarcia umowy przyrzeczonej.

6.    Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej.

7.    Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przedwstępnej na tle orzecznictwa sądowego.

8.  Kwalifikacja prawna umowy pośrednictwa na tle innych umów zobowiązaniowych w świetle wyroku SN izba Cywilna z dnia 19 I 2011 r.

 

 

SYLWETKA PROWADZĄCEGO


mgr Ewa Maliszczak jest radcą prawnym prowadzącym własną kancelarię od 1990 r.  Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod numerem Kr – 420, wcześniej pracowała w przedsiębiorstwach i spółdzielniach na etacie radcy prawnego. Kancelaria specjalizuje się w obrocie nieruchomościami. Była Członkiem założycielem Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w 1993 r., w którym przez dwie kadencje pełniła funkcję skarbnika. Aktywnie uczestniczyła w pracach Komisji Prawnej PFRN w zakresie przygotowania legislacyjnego ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zawodowego wykonywania usług pośrednictwa. Od wejścia w życie ustawy tj. od 1 stycznia 1998 roku pełni funkcję wykładowcy w zakresie szkoleń w regionalnych stowarzyszeniach pośredników na terenie Polski: (Lublin, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Kielce ,Kraków) a także studiów podyplomowych dla pośredników na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest wybitnym fachowcem w zakresie dochodzenia roszczeń przed Sądami w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia pośrednika jak również roszczeń konsumentów w stosunku do pośredników co do prawidłowości zapisów w umowie pośrednictwa.

 

Wpłata i rejestracja do 14.11.2011 r.:

dla członków RSPON – 70,00 zł* + 23 % VAT

dla pracowników biur stowarzyszonych w RSPON i członków kandydatów – 90,00 zł* + 23 % VAT
• dla pozostałych zainteresowanych – 110,00 zł* + 23 % VAT

 

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 


Wszystkich chętnych prosimy o wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i składanie ich osobiście do biura RSPON lub poprzez e-mail: biuro@rspon.pl

Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na numer konta 57 1020 4391 0000 6602 0002 7151 z dopiskiem „Szkolenie 17.11.2011 r.” lub gotówką w kasie RSPON najpóźniej do 14.11.2011 r.

Więcej informacji pod numerem tel. (17)852 37 84, email: biuro@rspon.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Jana III Sobieskiego 16 w Rzeszowie.


 

 

Szkolenie 8 godzin edukacyjnych

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w dniu 17.11.2011 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 23715