Podziały nieruchomości - co powinien wiedzieć pośrednik i zarządca nieruchomości
Czwartek 20.10.2011

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami serdecznie zaprasza na szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego pośredników oraz zarządców nieruchomości,  które odbędzie się 20.10.2011 r. w godz. od 9:00 do 15:00 w Sali Konferencyjnej Banku PEKAO S.A. w Rzeszowie ul. Solarza 13 a pt:

 

"Podziały nieruchomości - co powinien wiedzieć pośrednik i zarządca nieruchomości"

 BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!!

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I.             Rodzaje i cel podziałów nieruchomości

1.   Pojecie nieruchomości i działki gruntu

    - definicje w ustawie o gospodarce nieruchomościami

    - definicje w Kodeksie cywilnym

    - definicje w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

    - definicje w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

2.   Podział cywilny

3.   Podział ewidencyjno – geodezyjny

4.   Podział do korzystania

II.           Podział nieruchomości rolnych i leśnych

1.   Podział z decyzją administracyjna

2.   Podział bez decyzji administracyjnej

III.          Podział nieruchomości w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV.         Podział nieruchomości na terenach dla których nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.   Podział zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2.   Podział niesprzeczny z przepisami odrębnymi

V.           Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego.

VI.         Procedura administracyjna w sprawie o podział nieruchomości

1.   podział na wniosek

2.   podział z urzędu

3.   podział w sprawach o zwrot nieruchomości,

4.   podział pod drogi publiczne  -  istniejące i projektowane 

5.   połączenie nieruchomości w celu ich ponownego podziału

VII.        Opłata adiacencka w związku ze wzrostem wartości nieruchomości  z tytułu jej podziału.


 

 

SYLWETKA PROWADZĄCEGO


mgr Piotr Korczykowski

Kierownik Działu Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa. Geodeta i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Geodeta z wieloletnim stażem zawodowym z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji i wykonywania prac z zakresu geodezyjnych pomiarów oraz rozgraniczeń, podziałów nieruchomości jak również sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. 

 

 

Wpłata i rejestracja do 17.10.2011 r.:

dla członków RSPON – 60,00 zł* + 23 % VAT

dla pracowników biur stowarzyszonych w RSPON i członków kandydatów – 80,00 zł* + 23 % VAT
• dla pozostałych zainteresowanych – 100,00 zł* + 23 % VAT

 

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 


Wszystkich chętnych prosimy o wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i składanie ich osobiście do biura RSPON lub poprzez e-mail: biuro@rspon.pl

Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na numer konta 57 1020 4391 0000 6602 0002 7151 z dopiskiem „Szkolenie 20.10.2011 r.” lub gotówką w kasie RSPON najpóźniej do 17.10.2011 r.

Więcej informacji pod numerem tel. (17)852 37 84, email: biuro@rspon.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Jana III Sobieskiego 16 w Rzeszowie.


 

 

Szkolenie 8 godzin edukacyjnych

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w dniu 20.10.2011 r.

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 23731