Księgi Wieczyste
Poniedziałek 20.06.2011

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami serdecznie zaprasza na szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, które odbędzie się 20.06.2011 r. w godz. od 09:00 do 15:00 w sali szkoleniowej  Banku PEKAO S.A. przy ulicy Solarza 13 a w Rzeszowie  pt:
 
"K S I Ę G I    W I E C Z Y S T E "

 

 

Program szkolenia:

 

  • księga wieczysta - zakres stosowania oraz struktura
  • migracja ksiąg wieczystych
  • sposób czytania księgi elektronicznej - odpis zwykły oraz odpis zupełny
  • jawność ksiąg wieczystych - dostęp, udostępnianie akt księgi  przez Internet oraz wydruki online
  • postępowanie wieczsytoksięgowe - składanie wniosków na formularzach, czynności podejmowane w urzędach oraz przegląd orzecznictwa
  • nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece obowiązująca od 20 lutego 2011 r.

 

 

Szkolenie poprowadzi Pani Renata Słowik - Chuchla, Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Przewodniczącą VII Wydziału Ksiąg Wieczystych.

 

 

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych

 
 
 
 
 
K O S Z T Y   U C Z E S T N I C T W A:
 
 

Wpłata i rejestracja do 15.06.2011 r.

 

 
  1. dla członków RSPON – 70,00 zł
  2. dla pracowników biur stowarzyszonych w RSPON i członków kandydatów – 90,00 zł
  3. dla pozostałych zainteresowanych – 120,00 zł
 

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnianie formularzy zgłoszeniowych
i składanie ich osobiście do biura RSPON lub poprzez e-mail: biuro@rspon.pl
Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na numer konta 57 1020 4391 0000 6602 0002 7151 z dopiskiem „Szkolenie 26.05.2011 r.” lub gotówką w kasie RSPON najpóźniej tydzień przed szkoleniem.
 
 
 
ZAPRASZAMY
 
 
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w dniu 20.06.2011 r.:

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 23711