Szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego
Poniedziałek 27.09.2010
dr Aleksander Binsztok

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami serdecznie zaprasza na szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego pośredników, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości  które odbędzie się 27.09.2010 r. w godz. od 9:00 do 17:00  w Sali Konferencyjnej Banku PEKAO S.A. w Rzeszowie ul. Solarza 13 a pt:

 
"SZTUKA SKUTECZNEGO WPŁYWANIA NA KLIENTA NA RYNKU POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI"

 

 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
 
 • Cechy produktu – korzyści klienta, czyli jak uzmysłowić klientowi celowość dokonania zakupu nieruchomości?
 • Wybrane metody „aktywnego słuchania”, czyli „Kotwiczenie”, czyli jak wykorzystać wiedzę nt. różnych stanów emocjonalnych rozmówcy do podnoszenia poziomu sprzedaży nieruchomości?
 • Kwantyfikatory ogólne, czyli jakie znaczenie mają uogólnienia oraz generalizacja w obrocie nieruchomościami?
 • Zaprzeczenia, czyli jak zastosować zwroty handlowe z "NIE", aby odnieść się do różnych stanów emocjonalnych klientów oraz wywołać potrzebę wykonania określonej czynności?
 • Wykorzystanie zwrotów handlowych z „ALE”, czyli jak w prosty sposób wywierać wpływ na klientach?
 • Technika „Spróbuj...”, czyli co zrobić, aby niemożliwe stało się możliwe?
 • Magia „koni trojańskich” w sprzedaży nieruchomości, czyli jak dzięki presupozycjom (założeniom lingwistycznym) wywoływać akceptację klienta?
 • „Zakładanie oczywistego”, czyli jak ugruntować klienta w świadomości dokonania słusznego wyboru?
 • „Sekrety handlowe”, czyli jak działają na ludzi wszelkiego rodzaju tajemnice i jak wykorzystać to w przekonywaniu innych do potencjalnego klienta do nabycia nieruchomości?
 • „Zbieranie „TAK”-ów”, czyli jak skutecznie przechodzić do finalizacji zamówień?
 • Specjalistyczne techniki wywierania wpływu w procesie obrotu nieruchomościami, czyli jak wzbudzić zainteresowanie klienta i skłonić go do rozmowy nt. nabycia nieruchomości?
 • Kształtowanie odpowiedzi na zastrzeżenia i zarzuty klientów, czyli co należy oraz czego nie należy robić, gdy klient daje upust swojemu niezadowoleniu?
 • Zakazane słowa, czyli jakich słów i zwrotów nie wolno używać w kontaktach z klientem?
 • „Mowa ciała”, czyli jak z gestów, mimiki i ruchów ciała wyczytać nastawienie klienta?
 • Jak obserwując „gesty kłamstwa” rozpoznać prawdziwe intencje klienta? Jak władać „językiem ciała”, aby być bardziej przekonywującym w relacjach z klientem?
 • Najważniejsze zasady prowadzenia negocjacji handlowych na rynku nieruchomości, czyli jak efektywnie prowadzić negocjacje z nabywcami nieruchomości?

 

SYLWETKA PROWADZĄCEGO
 
dr Aleksander Binsztok
 
Adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doradca i trener firm, które zdały sobie już
sprawę, jak istotna w biznesie jest umiejętność niezauważalnego oddziaływania na myśli, emocje i
zachowania innych ludzi oraz motywowania siebie i innych do wydajniejszej pracy w oparciu o
efektywny, zgrany zespół współpracowników. Kierownik naukowy pierwszych w Polsce studiów
podyplomowych z zakresu mediacji. Wykładowca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na
studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania
nieruchomościami. Prezes Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa we
Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji naukowych, artykułów prasowych i książek nt. marketingu,
zarządzania, motywowania oraz psychologicznych technik wpływu społecznego. Laureat nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę z zakresu zarządzania organizacjami.
Jeden z nielicznych naukowców, którzy łączą i wykorzystują najnowsze odkrycia w dziedzinie
ekonomii i psychologii do generowania zysków w biznesie.

 

Przebieg szkolenia:

Godzina

Plan

Prowadzący

09:00-11:30

I część (2 godz. szkoleniowe)

dr A. Binsztok

11:30-11:45

Przerwa kawowa

 

11:45-13:15

II część (2 godz. szkoleniowe)

dr A. Binsztok

13:15-13:45

Przerwa

 

13:45-15:15

III część (2 godz. szkoleniowe)

dr A. Binsztok

15:15-15:30

Przerwa kawowa

 

15:15-17:00

IV część (2 godz. szkoleniowe)

dr A. Binsztok

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:


Wpłata i rejestracja do 24.09.2010 r.:

 

• dla członków RSPON – 70,00 zł
• dla pracowników biur stowarzyszonych w RSPON i członków kandydatów – 90,00 zł
• dla pozostałych zainteresowanych – 120,00 zł


Wszystkich chętnych prosimy o wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i składanie ich osobiście do biura RSPON lub poprzez e-mail: biuro@rspon.pl

Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na numer konta 57 1020 4391 0000 6602 0002 7151 z dopiskiem „Szkolenie 27.09.2010 r.” lub gotówką w kasie RSPON najpóźniej tydzień przed szkoleniem.

 

Więcej informacji pod numerem tel. (17)852 37 84, email: biuro@rspon.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Jana III Sobieskiego 16 w Rzeszowie.

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w dniu 27.09.2010 r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 23714