Umowy Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami
Czwartek 14.01.2010

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami serdecznie zaprasza na szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego pośredników, zarządców i rzeczoznawców majątkowych, które odbędzie się 14.01.2010 roku o godzinie 9:00 w Rzeszowie ul. Cegielniana 14 na temat:
„UMOWY POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI ”.
14 stycznia 2010 roku Rzeszów ul. Cegielniana 14 (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji sala 3.06 III piętro Nowy Budynek)

Program szkolenia
1. Podstawy prawne:
- pośrednictwo wg kodeksu zobowiązań (rys historyczny)
- umowa zlecenia wg kodeksu cywilnego ( do 1.01.1998r.)
- umowy powiązane (o dzieło, agencyjna, franchising, pełnomocnictwo)
2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – forma, treść, specyficzne wymogi):
- wg ustawy o gospodarce nieruchomościami ( od 1.01.1998r.)
- wg Standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami
- wg kodeksu cywilnego (wyłączność, klauzule abuzywne, odpowiedzialność )
- wg ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
- inne ustawy regulujące ochronę konsumentów i konkurencji
3. Klauzule w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:
- obowiązkowe
- umowne
- związane z wyłącznością
- oświadczenia składane w umowie lub w załącznikach do umowy
4. Treść umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – przepisy prawa wpływające na kształtowanie treści umowy
- podmioty
- przedmiot
- zasady wyłączności / umowy otwartej
- czynności pośrednictwa
- czynności dodatkowe
- zobowiązania zamawiającego
- czas obowiązywania umowy
- wynagrodzenie
- kary umowne, odsetki, zwrot kosztów, odstępne
- niedozwolone postanowienia umowne
- klauzule dotyczące dochodzenia roszczeń
- oświadczenia
5. Odpowiedzialność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami (dyscyplinarna ), kontraktowa, deliktowa
- Wybrane przykłady orzecznictwa w zakresie postępowanie przed:
- Komisją Odpowiedzialności Zawodowej
- Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- innymi sądami
-  Projekt ustawy o świadczeniu usług
 
Koszt szkolenia wynosi:
Członek RSPON - 60zł
Pracownik biura stowarzyszonego w RSPON i członek kandydat RSPON - 90zł
Pozostali - 120zł

Szkolenie poprowadzi:
Małgorzata Bar, pośrednik nieruchomości.

Więcej informacji pod numerem tel. 178523784 lub e-mail biuro@rspon.pl
 

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 23705