WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW RSPON

W związku z Uchwałą nr 01/05/2023 Zarządu RSPON z dnia 26 maja 2023r. na podstawie § 21 Statutu RSPON zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków RSPON na dzień 26 czerwca 2023r. w sali nr 205 (II piętro) przy al. J. Piłsudskiego 31w Rzeszowie.

Na podstawie §32 ust. 3 Statutu RSPON, Walne Zebranie zwołuję w I-szym terminie o godz. 16:00 lub w razie braku kworum w II-gim terminie o godz. 16:30.