SZKOLENIE – Umowy najmu lokali mieszkalnych i nieruchomości – kompendium wiedzy profesjonalisty

TERMIN SZKOLENIA: 16.05.2024r

MIEJSCE: sala nr 205, ul. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie

Godz: 10:00 – 14:00

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Umowy najmu, dzierżawy nieruchomości – treść, zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz regulacje przewidziane w kodeksie cywilnym, a zasada swobody zawierania umów i jej ograniczenia. Regulacje UGN i kodeksu cywilnego – praktyka, ćwiczenia – najem lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
 2. Nakłady, adaptacje i remonty nieruchomości – zakres umocowania umownego, pełnomocnictwo, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zasady rozliczenia stron oraz podstawy do rozliczeń.
 3.  Zabezpieczenia strony wynajmującej – kaucja, depozyt, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz kary umowne – zasady i tryb oraz formy ich ustanawiania.
 4. Dochodzenie roszczeń związanych z umowami obligacyjnymi – dochodzenie z środków zabezpieczeń oraz postępowania nakazowe i upominawcze.
 5. Formy zakończenia stosunku prawnego – rozwiązanie umowy, wypowiedzenie oraz odstąpienie od zawartej umowy – różnice i treść wymienionych instrumentów prawnych oraz zasady ich stosowania przez strony umów.
 6. Zagadnienie rozliczenia nakładów i kosztów adaptacji, formułowane w umowach – przepisy kodeksu cywilnego a zasada swobody zwierania i kształtowania treści, zawartej umowy pomiędzy jej stronami – praktyka oraz case study.
 7. Pojęcie bezumownego korzystania z nieruchomości – zagadnienia prawne i podatkowe; przedawnienie roszczeń – forma prawna i zasady ich dochodzenia przez stronę wynajmującą.
 8. Nowe obowiązki związane z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej.
 9. Najem lokali mieszkalnych – zagadnienia szczegółowe, forma, zakres oraz dopuszczalna treść umów najmu z konsumentami, klauzule niedozwolone i postanowienia umów bezskuteczne wobec stron.
 10. Najem okazjonalny lokali mieszkalnych – forma umowy najmu, załączniki, wymagania wobec wynajmujących i najemców.
 1. Orzecznictwo sądowe w zakresie tematyki szkolenia – przykłady i ich omówienie.

 

                                                                                      Autor:

                                                                                   Adam Kudyk