Rzeszowski Rynek Nieruchomości

Rzeszowskie SPON jako instytucja szkoleniowa
Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jako instytucja szkoleniowa funkcjonuje od roku 1996. Poprzez różnego rodzaju formy RSPON prowadzi działalność dydaktyczną do chwili obecnej. Historia stowarzyszenia jest tak długa jak zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Do roku 2014 RSPON aktywnie brało udział w organizacji
i przygotowywało do egzaminu chętnych do wykonywania zawodu pośrednika oraz zarządcy. Aktualnie jest podstawową jednostką kształcącą przyszłych adeptów w zawodach pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami na terenie województwa podkarpackiego.
Zmiany po roku 2013
W sytuacji zniesienia obowiązkowych licencji do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami od roku 2014 znacznie spadło zainteresowanie szkoleniami wśród osób obsługujących rynek nieruchomości. Do wykonywania zawodu wiele osób wybrało drogę na skróty. Deregulacja zawodu i brak obowiązkowych szkoleń w ciągu 8 lat przyczyniło się do znacznego obniżenia poziomu świadczonych usług. Brak wymogów kwalifikacyjnych spowodował prawdziwy wysyp firm świadczących usługi
w zakresie pośrednictwa. Doświadczenia z lat przed deregulacją oraz stały rozkwit rynku nieruchomości w latach 2013-2021 dały duże możliwości do działalności w zakresie usług pośrednictwa, także dla firm mało doświadczonych i przypadkowych ludzi w tym zawodzie. Zachowanie potencjalnych klientów także ulegało zmianom. Przy rozwoju Internetu, większej dostępności mieszkań oraz wzrastającej ilości transakcji wzrastał również odsetek osób nie korzystających bezpośrednio z usług firm pośrednictwa. Klienci zaczęli odchodzić od biur pośrednictwa. Czynności pośrednictwa wykonywały również bezpośrednio firmy deweloperskie oraz inni uczestnicy rynku jak: notariusze, urzędnicy, rzeczoznawcy, zarządcy, geodeci, prawnicy a przede wszystkim bezpośrednio strony przyszłej transakcji.
Po co nam pośrednik
Zmiany na rynku nieruchomości doprowadziły niejednokrotnie do podważania sensu korzystania z usług biur pośrednictwa.
W tej sytuacji na rynku nieruchomości dochodziło i dochodzi często do sytuacji, że klienci omijają szerokim łukiem firmy pośrednictwa. Szczególnie dotyczyło to spraw prostych, transakcji na rynku pierwotnym, najmu mieszkań itp. Pseudo pośredników było coraz więcej. Narzekali na nich wszyscy, włącznie
z pośrednikami profesjonalistami, notariuszami, urzędnikami, geodetami itd. Ludzie ci zajmowali się często sprawami do rozwiązywania których nie posiadali kompetencji i szukali łatwego zarobku.
Nadchodzi test prawdy
Jednak wydaje się, że z chwilą spadku ilości transakcji i stagnacją na rynku nieruchomości w pierwszej kolejności znikną z niego pseudo pośrednicy.
Z obserwacji rynku wynika, że od roku 2022 ilość firm działających w branży nieruchomości znacznie zmniejsza się. Ta naturalna selekcja wydaje się bardzo wskazana, szczególnie dla zatrzymania dalszej degradacji i tak już nadwyrężonej pozycji zawodu pośrednika. Ma to znaczenie dla stron transakcji
i ich oczekiwań wobec firm pośrednictwa. Wydaje się, że powoli wraca poszanowanie dla wiedzy i profesjonalizmu. Wskazuje na to coraz większe zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach organizowanych przez Rzeszowskie SPON.
Powrót do zajęć dydaktycznych
Nie ma lepszego momentu jak obecny na wolnorynkowe korekty w zawodach obsługujących rynek nieruchomości. Dlatego w obecnej sytuacji tak ważna będzie odbudowa zaufania do fachowców poprzez wzrost poziomu świadczonej usługi. Służyć temu mają szkolenia oraz kursy organizowane przez Rzeszowskie SPON. Wie o tym dokładnie niestety tylko mała grupa ludzi regularnie uczestniczących w zajęciach. Oferta szkoleniowa RSPON jest coraz szersza
i daje możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do obsługi rynku. To z kolei przekłada się na finanse pozwalające na rozwój firm. Procesy dydaktyczne realizowane przy współpracy z Polską Federacją Rynku Nieruchomości to w tej chwili jeden z podstawowych sposobów zdobywania profesjonalnej wiedzy. Tutaj nic nie jest przypadkowe. Dobór wykładowców oraz tematyki zajęć jest opracowywany w oparciu o badania rynku i konkretne potrzeby. Zajęcia odbywają się w formie aktywnej konwersacji i stałej konfrontacji
z rzeczywistością występującą na lokalnym rynku. Ankiety przeprowadzane wśród kursantów świadczą o dużym zapotrzebowaniu na dalsze pogłębianie wiedzy i zrozumienie na czym polega profesjonalizm w zawodzie.
Na rynku zostaną tylko najlepsi
Zmiany dokonujące się na rynku nieruchomości z roku na rok nie pozwalają na profesjonalne świadczenie tej usługi bez ustawicznych szkoleń i stałego pogłębiania wiedzy. W tej chwili na rynku nieruchomości mają szanse przetrwać tylko najlepsi i nie ma tu już miejsca dla ludzi z przypadku. Wielkim błędem okazało się zniesienie wymogów kwalifikacyjnych i obowiązkowych licencji w roku 2013. Zamiast równać „do góry”, rynek zawodów obsługujących rynek nieruchomości zaczął pikować „w dół”. Dotyczy to nie tylko zawodu pośrednika ale równie spada poziom i ranga tak szanowanych zawodów jak: notariusz, rzeczoznawca i wielu innych. Taki jest skutek dopuszczenia do zawodów nadmiernej liczby chętnych przy nadprodukcji przepisów prawa.
Zbigniew Prawelski
Doradca Rynku Nieruchomości

Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości