System Jakości PFRN Expert

  

 
 
Polska Federacja Rynku Nieruchomości zaprasza do udziału w programie Systemu Jakości Expert.
 
 
Celem Systemu Jakości Expert jest wspomaganie działalności biur nieruchomości i podniesienie jakości obsługi klienta korzystającego z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami

 

System w swoim założeniu ma przede wszystkim porządkować pracę biura nieruchomości, ale główny nacisk położony jest na podniesienie jakości obsługi klienta. System to zbiór powiązanych ze sobą procedur, wzory dokumentów i informacji potrzebnych do prowadzenia biura nieruchomości. Procedury dotyczące usługi pośrednictwa obejmują rozpoznanie potrzeb klienta, proces podażowy i popytowy. To swego rodzaju przewodnik pośrednika, gdzie znajdzie on wskazówki i dokumenty dotyczące opracowywania oferty nieruchomości, uzgadniania warunków sprzedaży czy najmu, weryfikacji stanów prawnych nieruchomości, podpisywania umów pośrednictwa z klientem aż do zakończenia usługi. Z pewnością może być bardzo przydatny przy szkoleniu nowych pracowników.

 
Każde biuro, które będzie chciało korzystać z systemu musi się poddać wewnętrznym audytom, przestrzegać przepisów prawa, a pośrednicy standardów zawodowych i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. PFRN będzie przyznawać biurom Certyfikat Jakości, a pracującym w nich pośrednikom nadawać tytuł Eksperta Nieruchomości PFRN. Będzie to dodatkowa rekomendacja dla klienta, który chce korzystać z usług biura nieruchomości.
 
System Jakości pozwoli wyróżnić podmioty działające zgodnie z prawem oraz standardami zawodowymi, w których pośrednicy podnoszą swoje kwalifikacje i dbają o jakość usług.
 
 
 
Jakie korzyści odniosą biura, które przystąpią do Systemu?
 
 
  • Dostęp do dokumentów i procedur dotyczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ułatwiających pracę z klientem
  • Udział w programach promocyjnych PFRN (np. darmowa wizytówka na stronach PFRN, tańsze szkolenia itp.)
  • Skorzystanie z doświadczeń i warsztatu pracy innych pośredników – każdy uczestnik wnosi wartość dodaną w postaci swoich pomysłów i doświadczenia
  • Korzyści marketingowe wynikające z rekomendacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dla biura Nieruchomości  
  • Poprawa wizerunku pośrednika dzięki uzyskaniu tytułu Eksperta Nieruchomości PFRN
 
 
 
Opinie nt Systemu Jakości Expert
 
 
To bardzo potrzebne narzędzie w pracy pośredników w obrocie nieruchomościami. Jest to niezbędny krok w kierunku uporządkowania standardów wykonywania czynności przez pośredników w naszym kraju.
Szymon Sędek,
wieloletni pośrednik i przewodniczący Komisji Prawnej PFRN
 
Uważam, że stanowi dla pośredników w obrocie nieruchomościami bardzo dużą pomoc w codziennej pracy i doprowadzi do podniesienia jakości świadczonych usług; jest to swego rodzaju przewodnik i sufler. Uczestnictwo w Systemie powinno stać się pozytywnym wyróżnikiem, gwarancją bezpieczeństwa i wykonania usługi w zakresie pośrednictwa na najwyższym poziomie.
Anna Jackowska,
członek zarządu PFRN
 
Wprowadzenie systemu jakości PFRN Expert w dużym stopniu powinno ujednolicić sposób oraz procedury obsługi klienta w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Procedury są przejrzyste, pozwalają na dokumentowanie czynności wykonywanych na rzecz klienta zarówno sprzedającego jak i kupującego. Zastosowanie procedur ułatwi obronę w przypadku skargi na działania pośrednika przed KOZ, oraz pozwoli na skuteczniejsze dochodzenie swoich praw do wynagrodzenia przed sądami.
Witold Czapla,
pośrednik i Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej ds. pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 
 
 
Procedury Systemu
 
 
Proces
Procedura (opis i nr)
SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI
(SN)
1. Zgłoszenie klienta
2. SN
Podpisywanie umowy pośrednictwa w sprzedaży
3. SN
Opracowywanie oferty sprzedaży i udostępnianie jej potencjalnym klientom
10. SN 
Uzgadnianie warunków sprzedaży
13. SN 
Finalizacja umowy sprzedaży
14.
Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych
15.
Dochodzenie ewentualnych roszczeń
16.
Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego
KUPNO
NIERUCHOMOŚCI
(KN)
1. Zgłoszenie klienta
6. KN Podpisywanie umowy pośrednictwa w kupnie
8. KN Przedstawianie ofert kupującemu
10. KN Uzgadnianie warunków sprzedaży (kupna)
13. KN Finalizacja umowy sprzedaży 
14. Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych
15. Dochodzenie ewentualnych roszczeń
16. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego
WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI
(WN)
1. Zgłoszenie klienta
4. WN Podpisywanie umowy pośrednictwa w wynajmie
5. WN Opracowywanie oferty wynajmu i udostępnianie jej potencjalnym klientom
11.
WN Uzgadnianie warunków najmu
12. WN Finalizacja Umowy najmu
14. Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych
15. Dochodzenie ewentualnych roszczeń
16. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego
NAJEM
NIERUCHOMOŚCI
(NN)
1. Zgłoszenie klienta
7. NN Podpisywanie umowy pośrednictwa w najmie
9. NN Przedstawianie ofert najemcy
11. NN Uzgadnianie warunków najmu
12. NN Finalizacja Umowy najmu 
14. Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych
15. Dochodzenie ewentualnych roszczeń
16. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego
NADZÓR NAD
SYSTEMEM JAKOŚCI
17. Audyt – zasady przeprowadzania
 
 
 
 
 
Opłaty za korzystanie z SJ Expert
 
 
250 zł + VAT jednorazowa opłata za wdrożenie
200 zł + VAT opłata roczna za utrzymanie systemu
 
Ponadto, co roku będą Państwo otrzymywać promocyjne programy przygotowane tylko i wyłącznie dla użytkowników Systemu Jakości Expert, m.in. bezpłatną wizytówkę na stronie www.pfrn.pl; 50% uczestnictwo w szkoleniu elearningowym PFRN czy rabat na szkolenie stacjonarne. Raz do roku będziemy Państwa informować o promocjach obowiązujących w danym roku kalendarzowych dla biur, które pracują w ramach SJ Expert.
 
 
Zainteresowany? Sprawdź, jak wygląda jedna z procedur
 
 
Dla osób zainteresowanych udostępniliśmy jedną z procedur (opracowywanie oferty wynajmu i udostępnianie jej potencjalnym klientom). Dostęp do procedury nie wymaga podpisania umowy. Jeśli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się w z ideą Systemu Expert poprzez sprawdzenie jak wygląda procedura oraz związane z nią dokumenty, prosimy o przesłanie maila z taką informacją na sjexpert@pfrn.pl
 
Zapraszamy!
 

 

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 27574