Zostań członkiem RSPON

 

Dlaczego właśnie
Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami ?
 
1.       PRESTIŻ   
Jesteśmy organizacją zawodową pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, pierwszą na Podkarpaciu założoną w roku 1995. Wydajemy certyfikat przynależności do Stowarzyszenia.
2.       PROFESJONALIZM     
Dajemy możliwości dostępu do najistotniejszych rozwiązań prawnych z dziedziny obrotu nieruchomościami. Dysponujemy wykazem szkoleń zawodowych oraz imprez z całej Polski. Monitorujemy rynek nieruchomości i umożliwiamy dostęp do fachowej literatury. Nasi członkowie przestrzegają zasad etyki i standardów zawodowych oraz ponoszą pełną odpowiedzialność zawodową przez Komisją Etyki i Odpowiedzialności Zawodowej Rzeszowskiego SPON.
3.       CZŁONKOWSTWO W POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Jesteśmy jedyną organizacją zawodową pośredników i zarządców nieruchomości na Podkarpaciu należącą do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie, największej i najstarszej organizacji zawodowej pośredników w Polsce.
4.       DOSTĘP DO MLS RSPON
Tylko nasi członkowie posiadają dostęp do nowoczesnego narzędzia współpracy pośredników www.mls.rzeszow.pl na którym pracują pośrednicy z całej Polski. System dostępny jest dla wszystkich klientów zainteresowanych obrotem nieruchomościami.
5.       WSPÓŁPRACA
Współpracujemy z Ministerstwem właściwym do spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej (szkolenia, praktyki zawodowe) .
6.       MOŻLIWOŚĆ AKTYWNEGO DZIAŁANIA
Każdy członek RSPON może działać w strukturach RSPON i PFRN.
7.       RABATY NA OGŁOSZENIA DROBNE
Członkowie RSPON mają duże ulgi w cenach ogłoszeń prasowych (Nowiny, Super Nowości, Gazeta Wyborcza, Rzeszowski Rynek Nieruchomości).
8.       RABATY W OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH
Członkowie RSPON korzystają z ulgi w stawkach obowiązkowego ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami. Jednocześnie, do obsługi ubezpieczeń, także na etapie przed procesowym, posiadamy własnego brokera ubezpieczeniowego.
9.       ULGI W SZKOLENIACH I IMPREZACH RSPON
Organizujemy szkolenia zawodowe, na które członkowie posiadają duże zniżki. Szkolenia spełniają wymogi prawne niezbędne do uznania ich jako spełniających wymóg kształcenia ustawicznego.
10.    ZNIŻKI ZA UDZIAŁ W IMPREZACH OGÓLNOPOLSKICH
Członkowie RSPON mają zniżki na udział w konferencjach organizowanych przez PFRN jak i inne Stowarzyszenia.
11.    POMOC PRAWNA
Zapewniamy zniżki na porady prawne. Członkowie RSPON mogą z nich korzystać po uprzednim zapisaniu się.
12.    WSPÓŁPRACA Z KANCELARIĄ PRAWNĄ
Członkowie RSPON mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z usług kancelarii prawnej w zakresie windykacji należności.
13.    WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ KOMPUTEROWĄ
Członkowie RSPON mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z firmą komputerową przy opracowywaniu własnej strony WWW oraz jej konfiguracji.
14.    KARTA PRAW KLIENTA
    Będąc członkiem PFRN umożliwiamy przyjęcie przez agencję pośrednictwa              obowiązków wynikających z Karty Praw Klienta.
    15.  PIECZĘĆ PFRN
Istnieje możliwość nabycia specjalnej licencji PFRN
  16. NEWSLETTER PFRN
Korzystanie po zarejestrowaniu z specjalnego newslettera PFRN
  17. PROMOCYJNE LOGO PFRN ORAZ CEPI
  18. DARMOWY WPIS DO REJESTRU CZŁONKÓW PFRN
  19. SYSTEM JAKOŚCI EXPERT

     Możliwość nabycia programu "System Jakości Expert" jako zbioru uporządkowanych procedur związanych z obsługą klienta

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 42572