Firma w RSPON


Nazwa skrócona firmy: Stawarz A

Nazwa pełna firmy: Stawarz A Nieruchomości

Adres: Krakowska 1/77, Rzeszów

Kod pocztowy: 35-111 Rzeszów

Telefon stacjonarny: 0178533145

Telefon komórkowy: 0178533145

E-mail: stawarza@poczta.onet.pl

Adresy www: http://www.stawarz.net

MLS: Firma należy do MLS

Czlonkowie zwyczajni:

Imie i nazwisko Nazwa firmy Telefon Strona www
Andrzej StawarzStawarz A Nieruchomości 178533145, 601508042 http://www.stawarz.net
Agnieszka StawarzStawarz A Nieruchomości 178533145, 178533145 http://www.stawarz.net