Firma w RSPON


Nazwa skrócona firmy: Centrum Inwestycji Deweloperskich

Nazwa pełna firmy: Centrum Inwestycji Deweloperskich

Kod pocztowy: 35-061 Rzeszów

Telefon komórkowy: 513 411 456

E-mail: biuro@cid.rzeszow.pl

Adresy www: http://www.cid.rzeszow.pl

Czlonkowie zwyczajni:

Imie i nazwisko Nazwa firmy Telefon Strona www
Mateusz KustraCentrum Inwestycji Deweloperskich 513 411 456 http://www.cid.rzeszow.pl