Firma w RSPON


Nazwa skrócona firmy: Nowe Oblicze Mieszkania

Nazwa pełna firmy: Nowe Oblicze Mieszkania Paweł Ligęska

Kod pocztowy: 35-505 Rzeszów

Telefon komórkowy: 727924317

E-mail: pawel.ligeska@gmail.com

Adresy www: https://noweobliczemieszkania.pl/

MLS: Firma należy do MLS

Czlonkowie zwyczajni:

Imie i nazwisko Nazwa firmy Telefon Strona www
Paweł LigęskaNowe Oblicze Mieszkania Paweł Ligęska 727924317 https://noweobliczemieszkania.pl/