Członek RSPON

DANE FIRMY:

Nazwa skrócona firmy: Stawarz A

Nazwa pełna firmy: Stawarz A Nieruchomości

Adres firmy:

Kod pocztowy: 35-111 Rzeszów

E-mail firmowy: stawarza@poczta.onet.pl

Telefon stacjonarny firmowy: 0178533145

Telefon komórkowy firmowy: 0178533145

Adresy www: www.stawarz.net

MLS: Firma należy do MLS

DANE OSOBOWE CZŁONKA:

Imię i nazwisko: Agnieszka Stawarz

Telefon stacjonarny członka: 178533145

Telefon komórkowy członka: 178533145

Rodzaj członka: zwyczajny

Numer Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami: 4693

Status członka: pracownik

Pełnione funkcje:

Lista oddziałów firmy (kliknij aby zlokalizować na mapie):