Członek RSPON

DANE FIRMY:

Nazwa skrócona firmy: Centrum Inwestycji Deweloperskich

Nazwa pełna firmy: Centrum Inwestycji Deweloperskich

Adres firmy:

Kod pocztowy: 35-061 Rzeszów

E-mail firmowy: biuro@cid.rzeszow.pl

Telefon komórkowy firmowy: 513 411 456

Adresy www: www.cid.rzeszow.pl

DANE OSOBOWE CZŁONKA:

Imię i nazwisko: Mateusz Kustra

Telefon komórkowy członka: 513 411 456

Rodzaj członka: zwyczajny

Numer Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami: 28603

Status członka: osoba zarządzająca firmą

Pełnione funkcje: