Członek RSPON

DANE OSOBOWE CZŁONKA:

Imię i nazwisko: Alicja Galiszkiewicz

Telefon stacjonarny członka: 166711044

Telefon komórkowy członka: 605 038 454

Rodzaj członka: zwyczajny

Numer Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami: 405

Pełnione funkcje: