Członek RSPON

DANE FIRMY:

Nazwa pełna firmy: BONUS NIERUCHOMOŚCI

Adres firmy:

Kod pocztowy: 35-307 Rzeszów

E-mail firmowy: j.mandziejewska@bonusnieruchomosci.pl

Telefon komórkowy firmowy: 514 034 209

Adresy www: www.bonusnieruchomosci.pl/

MLS: Firma należy do MLS

DANE OSOBOWE CZŁONKA:

Imię i nazwisko: JUSTYNA MANDZIEJEWSKA

Telefon komórkowy członka: 514 034 209

Rodzaj członka: zwyczajny

Status członka: osoba zarządzająca firmą

Pełnione funkcje: