Członek RSPON

DANE FIRMY:

Nazwa skrócona firmy: Kancelaria Nieruchomości GOCLAN&KOZAK

Nazwa pełna firmy: Kancelaria Nieruchomości GOCLAN&KOZAK

Adres firmy:

Kod pocztowy: 35-061 RZESZÓW

E-mail firmowy: biuro@goclan.pl

Telefon komórkowy firmowy: 501 567 657

Adresy www: www.goclankozak.pl/

DANE OSOBOWE CZŁONKA:

Imię i nazwisko: WIKTOR GOCLAN

Telefon komórkowy członka: 501 567 657

Rodzaj członka: zwyczajny

Status członka: osoba zarządzająca firmą

Pełnione funkcje: