Członek RSPON

DANE FIRMY:

Nazwa skrócona firmy: FUSION NIERUCHOMOŚCI

Nazwa pełna firmy: FUSION NIERUCHOMOŚCI

Adres firmy:

Kod pocztowy: 35-307 RZESZÓW

E-mail firmowy: a.giergiel@fusionnieruchomosci.pl

Telefon komórkowy firmowy: 886338673

Adresy www: www.fusionnieruchomosci.pl/

DANE OSOBOWE CZŁONKA:

Imię i nazwisko: ARKADIUSZ GIERGIEL

Telefon komórkowy członka: 886338673

Rodzaj członka: zwyczajny

Pełnione funkcje: