Członek RSPON

DANE OSOBOWE CZŁONKA:

Imię i nazwisko: Piotr Mierzwa

Telefon komórkowy członka:

Rodzaj członka: honorowy

Pełnione funkcje: