Członek RSPON

DANE OSOBOWE CZŁONKA:

Imię i nazwisko: Dionizy Beda

Telefon komórkowy członka:

Rodzaj członka: honorowy

Pełnione funkcje: