szkolenie
Niedziela 26.03.2023

 SZKOLENIE

 

Zmiany w przepisach prawa związanych  z nieruchomościami na rok 2023

 

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ :

 

·        TERMIN: 14.02.2023r

·        MIEJSCE: al. J. Piłsudskiego 31, sala nr 325

·        Godz: 10:00 - 14:00

 

 

 

ZARYS PROGRAMOWY:

1.    Projektowane zmiany w planowaniu przestrzennym, wprowadzenie nowego aktu prawa miejscowego – planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, umowy z inwestorem a gminą             w zakresie planowanej inwestycji oraz nakaz wydawania decyzji WZ zgodnych z planem ogólnym, usunięcie studium jako aktu stanowiącego ogólny kierunek rozwoju danej gminy.

2.    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości komercyjnych i pozostałych mieszkaniowych w prawo własności, zasady i tryb przekształcenia oraz opłaty i dopuszczalne modyfikacje.

3.    Zmiany w prawie budowlanym związane z wprowadzeniem cyfryzacji procedury budowlanej oraz elektronicznych książek obiektów budowlanych i dzienników budowy, przepisy przejściowe wraz ze zmianą formuły zgłoszenia budowy domów jednorodzinnych – zniesienie limitu powierzchni 70m2.

4.    Kontynuacja zmian w prawie budowlanym związanych                                      z rozszerzeniem katalogu obiektów budowlanych podlegających zgłoszeniu o zakończeniu prowadzenia inwestycji w formule zgłoszenia, stworzenie elektronicznej bazy projektów budowlanych              i elektronicznego rejestru osób uprawnionych, jak również rozbudowanie portalu e-budownictwo.

5.    Zasady najmu lokali mieszkalnych – formy i tryb oraz nowe zasady ich opodatkowania w 2023r. dla osób prywatnych wynajmujących mieszkania.

6.    Problematyka świadectw charakterystyki energetycznej przy najmie i sprzedaży obiektów budowlanych, lokali mieszkalnych oraz użytkowych.

7.    Zagadnienie dostępu do nieruchomości z drogi publicznej, nowa praktyka organów wydających decyzje o pozwoleniu na budowę i przyjmujących zgłoszenia budowy.

8.    Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych z odpowiedzialnością      podmiotów publicznoprawnych związane z obiektem budowlanym i nieruchomością gruntową.

 

                    Autor:

 Adam Kudyk

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38267