Ustawa deweloperska po nowelizacji 2022r.
Środa 22.03.2023

„ Obyło się ostatnie przed wakacjami szkolenie dla zawodów obsługujących rynek nieruchomości pod tytułem /Ustawa deweloperska po nowelizacji 2022/.

Z dniem 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie nowe normy prawne dotyczące inwestycji deweloperskich w Polsce. To kolejny przejaw ‘dokręcania śruby’ deweloperom a jednocześnie wzmożonej ochrony kupujących. Niezwykle ważne zapisy obejmą również innych przedsiębiorców budujących domy na mniejszą skalę. Nowelizacja jest bardzo istotna dla pośredników w obrocie nieruchomościami współpracujących z deweloperami lub mających takie plany. Bez znajomości nowych zapisów nie wydaje się możliwe profesjonalne świadczenie usług pośrednictwa na rzecz kupujących nieruchomości od dewelopera jak i samych deweloperów. Znajomość ustawy daje pośrednikom lepsze możliwości skonkretyzowania zakresu świadczonych usług. Wnikliwa analiza nowelizacji jest obowiązkiem dla profesjonalistów i samych deweloperów. Kto tego nie doceni może już wkrótce odczuć negatywne skutki. Także podczas dyskusji mec Adam Kudyk odpowiedział na wiele drażliwych pytań dotyczących przyszłych skutków praktycznych wdrożenia nowelizacji ustawy deweloperskiej. „

-- 
 
 
 
SZKOLENIE W RSPON
 
Ustawa deweloperska po nowelizacji 2022r.
 
 
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W:
 
·        TERMIN: 23.06.2022r
·        MIEJSCE: RZESZÓW UL. SOLARZA 13A  sala szkoleniowa  BANKU PEKAO SA
·        Godz: 10:00 - 15:00
 
 
 
ZARYS PROGRAMOWY:
 
1.     Forma i treść umów pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości dewelopera zawieranych przez pośrednika na rynku pierwotnym od dnia 29 kwietnia 2012 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
2.     Zakres, forma i katalog czynności do których zobowiązany jest pośrednik przy przygotowaniu oferty sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych od dewelopera.
3.     Przedwstępne umowy sprzedaży i umowy sprzedaży zawierane z deweloperem przy udziale pośrednika – treść, forma i elementy składowe umowy – prospekt informacyjny, rzut lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
4.     Zobowiązania przyjęte na siebie przez strony umów zawieranych                             z deweloperem – kary umowne, zasady i tryb wypowiedzenia umów zawartych z deweloperem.
5.     Przesłanki i zasady odpowiedzialności karnej przyjęte w ustawie deweloperskiej przy sprzedaży nieruchomości z oferty dewelopera przy udziale pośrednika, a odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami.
6.     Katalog aktów administracyjnych koniecznych do zawarcia umów                            z deweloperem - decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub zgłoszenie zakończenia budowy.
 
 
7.     Ochrona przewidziana przez przepisy ustawy dla kontrahentów dewelopera wpłacających środki pieniężne na rzecz dewelopera zasady, tryby, terminy wypłaty środków pieniężnych zgodnie z nową ustawą dla dewelopera.
8.     Ochrona kontrahenta dewelopera w trakcie postępowania upadłościowego                i układowego toczonego wobec dewelopera w przypadku ogłoszenia przez niego upadłości.
 
 
Autor: Adam Kudyk

  

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 37421