Nabywanie nieruchomości i zawierania umów najmu nieruchomości przez cudzoziemców na terenie R.P.
Środa 22.03.2023

 
SZKOLENIE W RSPON
 
Nabywanie nieruchomości i zawierania umów najmu nieruchomości przez cudzoziemców na terenie R.P.
 
 
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W:
 
·        TERMIN: 27.04.2022r
·        MIEJSCE: RZESZÓW UL. SOLARZA 13A sala szkoleniowa    BANKU PEKAO SA
·        Godz: 10:00 - 15:00
 
 
ZARYS PROGRAMOWY:
1.   Podstawy prawne nabywania nieruchomości przez cudzoziemców na terenie R.P – ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
2.     Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy na terenie R.P.
3.     Zasada uzyskania zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców                    w formie decyzji administracyjnej Ministra ds. Spraw Wewnętrznych.
4.     Wyjątki od konieczności uzyskania zgody MSWIA na nabycie nieruchomości w Polsce – katalog wyjątków.
5.     Zasady i tryb zawierania umów najmu przez cudzoziemców na terenie R.P.              ze szczególnym uwzględnieniem osób narodowości ukraińskiej.
6.     Katalog obowiązków pośrednika i zarządcy nieruchomości przy zawierania umów sprzedaży i najmu nieruchomości z cudzoziemcami z uwzględnieniem osób narodowości ukraińskiej.
7.     Podstawowe uchybienia i błędy popełniane przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w trakcie weryfikacji dokumentów potencjalnych kupujących i najemców.
 
 
 
Autor:

                                                                          Adam Kudyk 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 37418