szkolenie CYKL SZKOLEŃ - 3 temat
Niedziela 26.03.2023

 SZKOLENIE W RSPON

 Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – zakres, treść i forma umowy pośrednictwa

 
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W:
 
·        TERMIN: 31.03.2022r
·        MIEJSCE: RZESZÓW UL. SOLARZA 13A                                     sala szkoleniowa BANKU PEKAO SA
·        Godz: 10:00 - 15:00
 
 
ZARYS PROGRAMOWY:

Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – zakres, treść i forma umowy pośrednictwa
 
1.    Podstawowe akty prawne regulujące zakres, treść oraz formę zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – kodeks cywilny i ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
2.    Elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zakres czynności pośrednika; zwyczajowy i umowny.
3.    Zasada należytej staranności przy wykonywaniu czynności pośrednictwa przez pośrednika zgodnie z doktryną o orzecznictwem.
4.    Treść i zakres obowiązywania klauzuli wyłączności w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
5.    Wyłączność miejscowa/regionalna i wyłączność czasowa, jako specjalne rodzaje klauzuli wyłączności w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
2 h - edukacyjne
6.    Pojęcie i forma kary umownej oraz jej zastrzeżenie w umowie pośrednictwa zawieranej na zasadzie umowy otwartej i na zasadzie wyłączności z konsumentem oraz przedsiębiorcą.
7.    Klauzule naruszające zasadę równości stron w umowach pośrednictwa zawieranych z konsumentem – rejestr klauzul niedozwolonych.
2 h - edukacyjne
8.    Sposoby zabezpieczenia wynagrodzenia pośrednika przy zawieraniu umów pośrednictwa na wyłączność:
a.    weksel
b.    deklaracja wekslowa
c.    egzekucja z aktu notarialnego
9.    Zasady prowadzenia egzekucji kary umownej na podstawie wyżej wymienionych instytucji prawnych przysługujących pośrednikowi, a postępowanie mediacyjne i zawarcie ugody z kontrahentem pośrednika –skutki prawne i faktyczne dla stron umowy pośrednictwa.
2 h - edukacyjne
10.Aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące zawierania umów pośrednictwa z klauzula wyłączności i jej interpretacja przez sądy oraz UOiOK – różnice i podobieństwa oraz ich znaczenie dla pośrednika.
11.Dokumentacja pisemna i elektroniczna wykonywanych czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz załączniki do umowy pośrednictwa konieczne do skutecznego dochodzenia roszczeń w zakresie wynagrodzenia należnego pośrednikowi za wykonanie umowy pośrednictwa.
2-h – edukacyjne
12.Praktyka negocjacji warunków i rodzaju klauzuli wyłączności zawieranej przez strony w umowie pośrednictwa, a ochrona praw pośrednika i kontrahenta pośrednika –zgoda na pobieranie wynagrodzenia od drugiej strony umowy sprzedaży przez pośrednika.
13.Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i współpracę z innymi podmiotami zajmującymi się obrotem nieruchomościami – umowa o współpracy.
14.Właściwość sądów podawana w umowach pośrednictwa, a rejestr klauzul niedozwolonych.
 
Autor:
                                          Adam Kudyk

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38174