Jak prawidłowo formułować umowy przedwstępne i rezerwacyjne
Piątek 02.06.2023

 SZKOLENIE W RSPON

 
Jak prawidłowo formułować umowy przedwstępne   i rezerwacyjne

 
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W:
 
·        TERMIN: 13.01.2022r
·        MIEJSCE: RZESZÓW UL. SOLARZA 13A sala szkoleniowa BANKU PEKAO SA
·        Godz: 10:00 - 15:00
 
 
 
ZARYS PROGRAMOWY:


1.     Podstawowy akty prawny regulujące zakres, treść oraz formę zawierania umów przedwstępnych i umów rezerwacyjnych – kodeks cywilny.
2.     Zasada należytej staranności przy wykonywaniu czynności pośrednictwa przez pośrednika zgodnie z doktryną o orzecznictwem, a czynności pomocnicze przy zawieraniu umowy przedwstępnej i umowy rezerwacyjnej.
3.     Treść i zakres oraz rodzaje postanowień zawartych w umowie przedwstępnej               i umowie rezerwacyjnej.
4.     Pojęcie i forma oraz rodzaje kary umownej, odstąpienia od zawartej umowy oraz możliwości ich zastrzeżenia w umowach przedwstępnej i rezerwacyjnej.
5.     Klauzule abuzywne – rejestr UOKiK .
6.     Rodzaje i sposoby zabezpieczenia wynagrodzenia pośrednika przy zawieraniu umów przedwstępnych i rezerwacyjnych oraz termin jego płatności.
7.     Zasady i tryb prowadzenia postępowania egzekucyjnego w celu dochodzenia należnego wynagrodzenia pośrednika.
8.     Orzecznictwo sądowe w sprawach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
9.     Zasady, forma i tryb dokumentacji czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a zawieranie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych przez kontrahentów pośrednika.
 
                                                                                        Autor:
                                                                                     Adam Kudyk

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 27549