szkolenie CYKL SZKOLEŃ
Niedziela 26.03.2023

 Szanowni Państwo,

wraz z rozpoczynającym się Nowym Rokiem Szkolnym, RSPON zaprasza Państwa do wzięcia udziału w cyklu szkoleń z zakresu:

1. Ocena stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przez pośrednika -najczęściej popełniane błędy pośredników
2. Umowy pośrednictwa w praktyce pracy pośrednika i orzecznictwa sądowego.
3. Jak prawidłowo formułować umowy przedwstępne i rezerwacyjne -zabezpieczenie praw kontrahenta pośrednika.


Już na dzień 29.09.2021r w godz 10:00-15:00 zapraszamy na pierwsze spotkanie, podczas którego omówione zostaną problemy z zakresu: Ocena stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przez pośrednika -najczęściej popełniane błędy pośredników

 

1.    Dostępne rejestry publiczne i dokumenty związane ustaleniem stanu prawnego i faktycznego nieruchomości w systemie prawa polskiego, a prawidłowa analiza stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przez pośrednika w obrocie nieruchomościami.

2.    Przeznaczenie nieruchomości – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – akt prawa miejscowego, lub wydana decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości, decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia inwestycji.

3.    Wady prawne i fizyczne występujące w obrocie nieruchomościami zgodnie z dyspozycją art. 556 kodeksu cywilnego i następnymi.

4.    Roszczenia wobec podmiotów związane ze stanem faktycznym nieruchomości za nienależyte wykonywanie zobowiązań z tytułu utrzymania obiektu budowlanego i nieruchomości na podstawie art. 415 i 471 kodeksu cywilnego.

5.    Czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i stanu faktycznego – katalog, przykłady faktyczne, case study.

6.    Zagadnienie ujawnienia w umowach zawieranych z kontrahentami wad prawnych i fizycznych nieruchomości a zasada należytej staranności przy wykonywaniu czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – zakres czynności; umowny i ustawowy.

7.    Problematyka nakładów na obiekty i nieruchomości dokonanych przez najemców i dzierżawców a zasady ich rozliczania zgodnie z kodeksem cywilnym i postanowieniami umów.

8.    Prawo budowlane a kategorie, wymagania i zgodność istniejących obiektów budowlanych z obowiązującymi przepisami prawa.

9.    Legalizacja obiektów budowlanych w całości lub części w przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej – zasady, tryb i koszty postępowań legalizacyjnych- uproszczona legalizacja

10.  Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych z odpowiedzialnością      podmiotów związane z obiektem budowlanym i nieruchomością gruntową.

 

Autor: Adam Kudyk

 Koszt szkolenia dla członków z uregulowanymi składkami członkowskimi - 150zł
dla pozostałych uczestników - 250zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24.09.2021r

W załączeniu przesyłam Państwu deklaracje udziału w szkoleniu wraz z programem.

Kolejne tematy zostaną poruszone podczas późniejszych spotkań - termin kolejnego szkolenia to listopad 2021r i styczeń 2022.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38262