RZESZOWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI
Niedziela 26.03.2023

Znamy wiarygodne wyniki za II kwartał 2020
Raport Centrum AMRON-SARFIN przy Związku Banków Polskich
W dniu 31 sierpnia 2020 roku został opublikowany raport Centrum AMRON –SARFIN przy Związku Banków Polskich o wynikach za II kwartał. Raport jest wiarygodnym źródłem informacji o sytuacji na rynku nieruchomości. Kilka tygodni temu informowaliśmy o cząstkowych wynikach opublikowanych przez GUS, teraz ilość informacji o rynku jest znacznie większa. Raport odnosi się do sytuacji w największych miastach Polski.
Demolka na rynku nieruchomości
Z opublikowanych materiałów wynika ,że zamrożenie gospodarki od połowy marca do końca maja wywołało gwałtowne pogorszenie sytuacji na rynku nieruchomości. Przez rynek nieruchomości przeszło istne tsunami. W stosunku do I kwartału nastąpił spadek popytu do 60% . Tylko o prawie 20% spadła ilość zawartych umów kredytowych. W II kwartale rozpoczęto o 31,9% mniej nowych inwestycji mieszkaniowych.
Otoczenie rynku
Zmieniło się otoczenie rynku nieruchomości. Prognozuje się spowolnienie gospodarcze i spadek PKB w 2020 o 5,4%. Wzrost bezrobocia w czerwcu wyniósł 6,15 wobec 5,4% marcu. Obniżki podstawowych stóp procentowych NBP i spadek do poziomu 0,1% spowodował dalszy spadek oprocentowania kredytów i lokat bankowych. To zachęca do zakupów inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Z kolei trudniejszy stał się dostęp do kredytów poprzez wzrost wkładu własnego, marży kredytowej i wprowadzenie ograniczeń dla zawodów dotkniętych najbardziej pandemią. Trzeba również podkreślić znaczne ograniczenia w przemieszczaniu się ludności, trudności z dostępem do urzędów i niepewność co do przyszłości. Efektem tego zjawiska był znaczny spadek ilości transakcji w II kwartale.
Nieobliczalny rynek najmu
Nie ma wiarygodnych danych odnośnie ilości zawartych umów najmu ale wiadomo, że ten sektor w sposób drastyczny ucierpiał w II kwartale a przyszłość jego jest nadal bardzo niepewna. Spadek stawek czynszu w II kwartale 2020 w stosunku do I kwartału 2020 był tylko symboliczny i mieścił się w przedziale 0,5 – 1,0% Inna sprawa, to sytuacja na rynku najmu w lipcu, sierpniu i wrześniu gdzie cząstkowe wyniki są o wiele gorsze i zmniejszenie popytu stało się faktem a ceny najmu szybują w dół
Podaż mieszkań jak lokomotywa.
Nastąpił stosunku do I kwartału wzrost o 2,69% ilości mieszkań oddanych do użytku co potwierdza, że produkcja w najgorszym okresie szła do przodu całą parą. W porównaniu do II kwartału 2019 był to wzrost o 5,32% w ilości oddanych do użytku mieszkań. Prawie całość tych efektów była sfinansowana przed wybuchem pandemii i zadziałał tu efekt rozpędzonej lokomotywy, która zatrzymuje się powoli.
Wyniki nie zaskakują, wróciły okazje i gratisy
Autorzy Raportu przypominają ,że wyniki te są o wiele lepsze niż przewidywali to pesymiści. Większość specjalistów przewidywała takie skutki zamknięcia gospodarki na 2,5 miesiąca. Cieszy fakt, że rynek nieruchomości od czerwca odradza się w szybkim tempie. Bezrobocie nie wzrosło gwałtownie. Deweloperzy w obliczu spadku popytu zaczęli stosować preferencje przy sprzedaży mieszkań poprzez dłuższe rozkładanie płatności 10/90 , dokładanie do ceny gratisów w postaci miejsc postojowych i komórek lokatorskich. Na rynku wtórnym pojawiły się okazje czyli ceny mieszkań poniżej wartości rynkowej.
Średnie ceny bez większych zmian
Charakterystyczne w II kwartale było to, że nie spadały ceny mieszkań a nawet w niektórych rejonach Polski szły do góry. Ceny nowych mieszkań spadły w Krakowie i Wrocławiu, chociaż tylko minimalnie do 1%. W pozostałych badanych ośrodkach odnotowano wzrosty cen. Największe w Łodzi i Katowicach do 4%. W Białymstoku czy w Lodzi średnie ceny mieszkań wyniosły około 5.500zł za 1m². W porównaniu rok do roku ceny mieszkań w Polsce znacznie wzrosły nawet o 25%. Dla przykładu średnie ceny mieszkań w Krakowie czy Wrocławiu są podobne i kształtowały się w przedziale 7-7,8 tysięcy zł za 1m² powierzchni użytkowej. Raport nie obejmuje Podkarpacia.
Rzeszowski Rynek Nieruchomości
Wymienione zjawiska występowały na Rzeszowskim Rynku Nieruchomości, gdzie po okresie zamrożenia rynku od czerwca wzrasta ilość transakcji a rynek znacznie się ożywił. Podobnie jak w innych rejonach ceny mieszkań w II kwartale były stabilne a nawet wykazywały tendencję zwyżkową. Jednak średnia cena transakcyjna za mieszkanie w Rzeszowie kształtowała się na podstawie orientacyjnych szacunków w kwocie 5800zł za 1m² Mieszkania do remontu w starych budynkach można było kupić poniżej średniej ceny. Wyższe ceny dotyczyły zwłaszcza małych mieszkań, których cały czas brakuje. Na tym rynku również mija okres „szalonych” cen. Do maja 2020 rozpoczęto budowę 872 mieszkań tj o prawie 46% mniej w porównaniu z majem 2019 roku. Ilość mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 25% w porównaniu z majem 2019.
Przyszłość niepewna
Wchodzimy w okres ożywionej akcji wynajmu mieszkań a nadal nie wiadomo jaka będzie forma prowadzenia zajęć na poszczególnych uczelniach. Zdecydują o tym rektorzy uczelni. Do października zostało niewiele czasu. Znaczącą część rynku najmu stanowią studenci, druga grupa to pracownicy i uczniowie. Co z charakterem ich pracy oraz formą nauki. Firmy „przyzwyczaiły” pracowników do pracy zdalnej na czym też może ucierpieć rynek najmu. Najem z kolei łączy się zakupami inwestycyjnymi mieszkań i ta niepewność wynajmu wstrzymuje inwestorów przed podejmowaniem decyzji.
Koniunktura na rynku
Nie zapominajmy, że przed pandemią, w styczniu, lutym tego roku byliśmy w fazie nienotowanego wcześniej rozkwitu rynku nieruchomości, w cyklu który wykazywał już tendencje do przegrzania rynku. Zastanawialiśmy się tylko co tę zmianę cyklu wywoła. Nikt nie przewidział, że będzie to takie proste, że zaskoczy go zjawisko pandemii koronawirusa Covid19. Załamanie rynku w II kwartale stało się faktem. W przeszłości mieliśmy takie zjawiska i to nic szczególnego. Liczy się skala załamania i szybkość wychodzenia z zapaści. To wychodzenie z kryzysu i odwrócenie cyklu jest możliwe. Wskazują na to pozytywne informacje napływające z rynku nieruchomości. A może stanie się znów coś nieprzewidywalnego co przyspieszy odradzanie się rynku po zapaści. A może to dopiero początek kryzysu?. Czeka nas „gorąca” jesień a więcej jest pytań niż odpowiedzi.

Artykuł udostępniony za zgodą autora ze strony: http://prawelski.pl/o-firmie/aktualnosci/nowa-artyku-85/ 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38273