szkolenie NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO
Niedziela 26.03.2023

SZKOLENIE W RSPON
 
„Nowelizacja prawa budowlanego w 2020r. – znaczenie prawne i praktyczne dla rynku nieruchomości”;

 
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W:
 
·        TERMIN: 18.09.2020r
·                                                             MIEJSCE: RZESZÓW UL. SOLARZA 13A –                                     sala szkoleniowa BANKU PEKAO SA
·        Godz: 10:00 - 15:00
 
ZARYS PROGRAMOWY:

 
1.Zakres i uzasadnienie uchwalonej nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
 
2.Zmiany związane z procedurą przygotowania realizacji inwestycji przez inwestora-katalog dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych po nowelizacji ustawy prawo budowlane.
 
3.Nowy podziała projektu inwestycji na; projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.
 
4.Organy właściwe do przyjęcia i weryfikacji dokumentacji budowlanej od inwestora, nowe terminy i sankcje dla podmiotów związane z uzgodnieniami dotyczącymi projektów.
 
5.Katalog robót budowlanych i zasady ich realizacji związane z formą rozpoczęcia robót budowlanych – decyzja o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.
 
6.Katalog robót budowlanych i obiektów nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych.
 
7.Zmiany związane z wykonywaniem, wymianą i remontem instalacji gazowych                 w istniejących obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.
 
8.Objęcie obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę robót budowlanych i obiektów budowlanych z urzędu lub na wniosek inwestora – szczegółowe uregulowania.
 
9.Katalog zmian istotnych i nieistotnych po nowelizacji ustawy prawo budowlane wraz z nowymi zasadami zmiany przeznaczenia części lub całości obiektu budowlanego.
 
10.Nowe zasady legalizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zostały wykonane przed 20 laty.
 
11. Szczegółowa procedura związana z w/w formą legalizacji obiektów budowlanych lub ich części.
 
12. Inne zmiany istotne dla właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości.
 
                                                                                        Autor:
                                                                                     Adam Kudyk
 
 
Cele szkolenia:
 
Wskazanie zakresu nowelizacji prawa budowlanego obowiązującej od dnia          19 września 2020r. w zakresie zmian związanych z wymogami koniecznymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – zakres i forma projektu oraz innymi decyzjami i uzgodnieniami koniecznymi do rozpoczęcia robót budowlanych, zmiany katalogu obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę, zmian istotnych i nieistotnych związanych z projektem w trakcie prowadzenia robot budowlanych, zasad legalizacji obiektów budowlanych i nowych terminów uzgadniania warunków zasilania w media obiektów i innych ważnych zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy.
 
Osoby na szkolenie:
 

Zarządcy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pracownicy firm deweloperskich i podobnych, pracownicy banków i funduszy inwestycyjnych oraz inne osoby związane z rynkiem nieruchomości. 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38246