szkolenie RODO
Niedziela 26.03.2023

                                                SZKOLENIE W RSPON

 
Obowiązki i dokumentacja administratora w świetle najnowszych uregulowań prawnych o ochronie danych osobowych Z WZORAMI DOKUMENTÓW RODO i zupełnie nowa ustawa o ochronie danych osobowych;

 
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W:
 
·        TERMIN: 22.06.2018r
·        MIEJSCE: RZESZÓW UL. SOLARZA 13A –                                     sala szkoleniowa BANKU PEKAO SA
·        Godz: 10:00 - 15:00
 
ZARYS PROGRAMOWY:

1.    Nowe definicje i regulacje w przepisach RODO (w tym danych wrażliwych, pseudonimizacji i profilowania);
2.        Inspektor ochrony danych dawny Administrator bezpieczeństwa informacji;
3.       Prowadzenie wymaganej dokumentacji, wewnętrzne regulaminy, polityki bezpieczeństwa, kodeksy dobrych praktyk, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, polityki ochrony danych, wykonywanie analizy ryzyka;
4.       Zmiany w przetwarzaniu danych osób małoletnich;
5.       72h na informowanie organu nadzorczego o sytuacji naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji;
6.       Privacy by Design i Privacy by Default;
7.       Poszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego osoby, której dane dotyczą;
8.       Zmiany w zasadach wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
9.       Zadania i obowiązki Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer);
10.   Wyznaczenie i notyfikacja DPO;
11.   Zadania i obowiązki administratora oraz podmiotu przetwarzającego;
12.   Sposoby na zapewnienie skutecznego i sprawnego zapoznania pracowników z przepisami dot. ochrony danych;
13.   Prawa osób których dane dotyczą:
- prawo do przenoszenia danych
- prawo do przejrzystości danych
- prawo do bycia zapomnianym
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania danych;
14.   Podmioty, których dane są przetwarzane;
15.   Elektroniczna wymiana informacji;
16.   Ochrona danych osobowych w Internecie;
17.   Najczęstsze błędy i uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych;
18.   Właściwe zabezpieczanie danych osobowych;
19.   Rodzaje środków zabezpieczeń danych osobowych (organizacyjne, fizyczne, techniczne);
20.   Sytuacje naruszenia przez upoważnionego pracownika zasad ochrony danych osobowych w zakładzie pracy;
21.   Przygotowanie do kontroli zewnętrznej lub sprawdzenia na zlecenie organu nadzorczego;
22. Przedmiot kontroli (co może podlegać kontroli, jakie przygotować dokumenty:
- Organizacja kontroli (jak to wygląda w praktyce),
- Uprawnienia i obowiązki inspektorów kontrolujących,
- Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego,
- Decyzje pokontrolne;
23. Wysokie kary finansowe;
24. Odpowiedzialność karna i administracyjna, cywilna, dyscyplinarna z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych;
25. Zalecenia co do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym legalności podstaw ich pozyskiwania;
26. Wzory i zalecenia w zakresie stosowania dokumentacji wymaganej aktualnie obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zmian wchodzących w życie od 25.05.2018 roku;
27. Zalecenia co do sposobów aktualizacji, usuwania lub poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, reakcji na ewentualne incydenty naruszenia ochrony danych osobowych;
28. Case study, dyskusja, pytania, problemy, konsultacje indywidualne.
 
 
KOSZTY:
·        CZŁONKOWIE RSPON – 150ZŁ BRUTTO
·        OSOBY NIE NALEŻĄCE DO RSPON – 250ZŁ BRUTTO
DEKLARACJA ZGŁOSZENIA NA KURS W ZAŁĄCZENIU
 
Proszę o potwierdzanie udziału na biuro@rspon.pl - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
 
PROWADZĄCY:
FIRMA: Profesjonalne Szkolenia
Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji szkoleniowych nr 2.12/00006/2017
 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38298