SZKOLENIE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE DOKUMENTACJI Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH po zmianach i w perspektywie nowych zmian 2018
Środa 22.03.2023

                                                        SZKOLENIE W RSPON

 
PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE DOKUMENTACJI Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH po zmianach i w perspektywie nowych zmian 2018
 
 
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W:
 
·        TERMIN: 22.02.2018r
·        MIEJSCE: RZESZÓW UL. SOLARZA 13A – sala szkoleniowa BANKU PEKAO SA
·        Godz: 10:00 - 15:00
 
ZARYS PROGRAMOWY:

 1. Przygotowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Prawidłowe wypełnienie obowiązku informacyjnego.
 3. Przygotowanie wniosków i zgłoszenie zbiorów danych osobowych do GIODO.
 4. Poprawne powołanie i odwołanie ABI + rejestracja w Biurze GIODO.
 5. Pełnienie obowiązków ABI (w szczególności: przygotowanie, prowadzenie i udostępnianie rejestru zbiorów danych oraz sprawdzeń na podstawie planu sprawdzeń; sprawdzeń doraźnych, sprawdzeń na zlecenie GIODO).
 6. Zadania i obowiązku Inspektora Ochrony Danych (DPO) od 25 maja2018 r.
·         Obowiązek notyfikacji w Biurze GIODO;
·         Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, o ich obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
·         Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia i przepisów krajowych;
·         Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
·         Współpraca z organem nadzorczym;   Sposoby na zapewnienie skutecznego i sprawnego zapoznania pracowników z przepisami dot. ochrony danych;
·         Udzielanie oceny skutków dla ochrony danych;
·         Pełnienie funkcji punktu kontaktowego
 1. Przygotowanie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. Wskazanie środków zabezpieczeń danych osobowych.
 3. Omówienie sposobu przygotowania i wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych: Polityki Bezpieczeństwa;
 • Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym;
 • Instrukcji postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 
 1. Prowadzenie korespondencji z Biurem GIODO.
 2. Postępowanie w przypadku skargi na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych.
 3. Udostępnianie informacji publicznej a ochrona danych osobowych.
 4. Przygotowanie do kontroli zewnętrznej:
 • Przedmiot kontroli (co może podlegać kontroli, jakie przygotować dokumenty);
 • Organizacja kontroli(jak to wygląda w praktyce);
 • Uprawnienia i obowiązki inspektorów kontrolujących;
 • Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego;
 • Decyzje pokontrolne.
 1. Odpowiedzialność:
 • Wysokie kary finansowe nowość!!
 • Odpowiedzialność karna i administracyjna, cywilna, dyscyplinarna z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych.
 1. Case study, dyskusja,pytania, problemy, konsultacje indywidualne.
 
KOSZTY:
·        CZŁONKOWIE RSPON – 150ZŁ BRUTTO
·        OSOBY NIE NALEŻĄCE DO RSPON – 250ZŁ BRUTTO
DEKLARACJA ZGŁOSZENIA NA KURS W ZAŁĄCZENIU
 
Proszę o potwierdzanie udziału na biuro@rspon.pl - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
 
PROWADZĄCY:
FIRMA: Profesjonalne Szkolenia
Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji szkoleniowych nr 2.12/00006/2017

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 37427