SZKOLENIE Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
Niedziela 26.03.2023

 SZKOLENIE W RSPON

 
„Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami związane z działalnością zawodową pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości oraz w dzierżawie, użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym nieruchomości publicznych”
 
 
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W:
 
·        TERMIN: 29.09.2017R
·        MIEJSCE: RZESZÓW UL. SOLARZA 13A –                                    sala szkoleniowa BANKU PEKAO SA
·        Godz: 10:00 - 15:00
 
Program:

1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy zmian w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczący pośredników i zarządców.
2.Nowe pojęcie definicji pośrednika i zarządcy nieruchomości wykonujących czynności zawodowe.
3.Katalog obowiązków i uprawnień pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości od dnia 1 września 2017 r.
4. Zmiana zakresu związanego z przedstawieniem obowiązków pośrednika i zarządcy dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością zawodową.
5.Dostęp do urzędowych rejestrów dla pośredników i zarządców związany z prowadzoną działalnością zawodową i gospodarczą – zasady i tryb pozyskiwania dokumentów.
6.Zmiany w umowach pośrednictwa i umowach o zarządzanie związane z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
7.Skutki prawne i faktyczne wprowadzonych zmian dla pośredników i zarządców nieruchomości – kary za naruszenie nowych przepisów związanych z prowadzoną działalnością zawodową i gospodarczą.
8. Zmiany w ustawie związane ze zbywaniem nieruchomości publicznych bez przetargu na rzecz dzierżawcy, użytkowników i ich następców prawnych oraz zmiany w zakresie umów o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 
 
KOSZTY:
·        CZŁONKOWIE RSPON – 60ZŁ BRUTTO
·        OSOBY NIE NALEŻĄCE DO RSPON – 120ZŁ BRUTTO
DEKLARACJA ZGŁOSZENIA NA KURS W ZAŁĄCZENIU
 
Proszę o potwierdzanie udziału na biuro@rspon.pl - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
 
PROWADZĄCY:

Adam Kudyk prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38294