Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami cd
Niedziela 26.03.2023

 Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami c.d.

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC kara finansowa zamiast nieważności umowy. To najważniejsza zmiana w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami po konsultacjach w zeszłym roku.
 
Informacja o tym pojawiła się w opublikowanym niedawno raporcie z konsultacji społecznych projektu zmieniającego ustawę o gospodarce nieruchomościami na stronach RCL.
 
Po deregulacji zawodów pośrednika i zarządcy z ustawy zniknęła większość zapisów dotyczących tej działalności.
W nowelizacji ponownie zdefiniowano pośrednictwo i zarządzanie. W trakcie konsultacji społecznych padały jednak głosy, by zapisy dotyczące obowiązkowego OC zaostrzyć. Samo utrzymanie obowiązku posiadania OC przez zarządców i pośredników uznano za niewystarczające. „Po analizie przepisów regulujących zagadnienia obowiązkowego ubezpieczenia OC różnych grup zawodowych zdecydowano o wprowadzeniu sankcji finansowych. Kontrolę działalności przedsiębiorców, w tym posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, przeprowadzać będzie Inspekcja Handlowa” – wskazuje w raporcie po konsultacjach MIiB.
 
Na zmiany muszą się również szykować rzeczoznawcy majątkowi. Projekt przewiduje, że za brak realizacji obowiązkowego stałego doskonalenia zawodowego ponownie grozić im będzie odpowiedzialność zawodowa. Część ze zgłoszonych uwag branży nieruchomościowej nie zyskała aprobaty. Tak było w przypadku propozycji wprowadzania do ustawy zapisu dotyczącego umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności. Resort uznał, że zaproponowane w projekcie zmiany dotyczące tej kwestii „wydają się wystarczające”.
 
Zarządcom nie udało się przekonać ministerstwa do tego, by przedstawiciele ich zawodu uzyskali dostęp do rejestrów publicznych. Takie kompetencje mają odzyskać pośrednicy. Umowa pośrednictwa ma ich uprawniać do pobierania odpowiednich odpisów, wypisów i zaświadczeń. Zróżnicowanie proponowanych przepisów wynika ze specyfiki zawodów nieruchomościowych. Zarządzanie nieruchomościami wg resortu. nie wymaga bowiem dostępu do niektórych danych lub rejestrów.
 
Udostępniono za zgodą PFRN z: https://rejestr.pfrn.pl/tekst,127,nowelizacja-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami-c-d

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38192