SZKOLENIE
Niedziela 26.03.2023

 " Nowa ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw związanych z obrotem nieruchomościami

 
 
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W:
 
·        TERMIN: 17.06.2016R
·        MIEJSCE: RZESZÓW UL. SOLARZA 13A –                                    sala szkoleniowa BANKU PEKAO SA
·        Godz: 10:00 - 15:00
 
Program:
1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy – pojęcia: nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego, rolnika indywidualnego, działalności rolniczej, użytków rolnych, osoby bliskiej – zmiany w innych ustawach w tym w kodeksie cywilnym.
2.Znaczenie treści preambuły do ustawy dla interpretacji przepisów ustawy w praktyce stosowanie jej przepisów – organy uprawnione do wydania decyzji o zgodzie na sprzedaż nieruchomości rolnej – przesłanki i forma zgody przewidzianej w przepisach ustawy.
3.Normy powierzchni gospodarstw rolnych wymienione w ustawie ograniczające możliwość tworzenia i podziału nieruchomości rolnych.
4.Katalog osób uprawnionych z tytułu ustawowego prawa pierwokupu przewidzianego w ustawie dla osób fizycznych – dzierżawcy, właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości.
5.Wyjątki przewidziane w ustawie związane z powierzchnią oraz przeznaczeniem nieruchomości od zakazu sprzedaży nieruchomości rolnych przewidzianego w ustawie.
6.Zgoda, forma zgody, organ właściwy i tryb jej uzyskania do podziału i sprzedaży nieruchomości rolnej.
7.Oświadczenia: forma i treść składane przez osoby uprawnione z tytułu prawa pierwokupu inne aniżeli Agencja Nieruchomości Rolnych.
8.Skutki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej wbrew przepisom ustawy – bezwzględna nieważność umowy.
9.Kompetencje ANR w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. 
10.Przepisy ustawy związane z osobami prawnymi – spółkami w zakresie możliwości nabycia nieruchomości przez wskazane podmioty oraz prawo pierwokupu przewidziane w ustawie dla ANR w przypadku sprzedaży nieruchomości przez w.w podmioty prawa.
 
KOSZTY:
·        CZŁONKOWIE RSPON – 60ZŁ BRUTTO
·        OSOBY NIE NALEŻĄCE DO RSPON – 100ZŁ BRUTTO
DEKLARACJA ZGŁOSZENIA NA KURS W ZAŁĄCZENIU
 
Proszę o potwierdzanie udziału na biuro@rspon.pl - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
 
PROWADZĄCY:
Adam Kudyk prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, doświadczony trener.i wykładowca dla grup zawodowych, które związane są z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Wspólnik Kancelarii Prawnej i Obrotu Nieruchomościami Czernecki Kudyk s.c. w Krakowie, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., nr licencji 221, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. Prowadzący szkolenia dla Stowarzyszeń Zarządców, Pośredników, Rzeczoznawców, Spółdzielni Mieszkaniowych, Miast i Gmin oraz innych podmiotów prowadzących działalność edukacyjną i szkoleniową. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38272