SZKOLENIE W RSPON Ustawa o prawach konsumenta - kontrole UOKiK
Niedziela 26.03.2023

 SZKOLENIE W RSPON

"Ustawa o prawach konsumenta - kontrole UOKiK".
 
W obliczu prowadzonych na obecną chwile kontroli w biurach pośrednictwa przez UOKIK, Zarząd RSPON podjął decyzje o konieczności przeprowadzenia szkolenia właśnie w temacie w/w kontroli.

 
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W:
 
·        TERMIN: 25.02.2016R
·        MIEJSCE: RZESZÓW UL. SOLARZA 13A –                                    sala szkoleniowa BANKU PEKAO SA
·        Godz: 10:00 - 15:00
 
Program:
1.    Wejście w życie ustawy o prawach konsumenta; konsekwencje dla przedsiębiorcy i konsumenta. 
2.    Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawierana  w lokalu przedsiębiorcy.
    2.1 Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy
    2.2 Konsekwencje niedochowania wymogów ustawowych.
3.    Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa.
    3.1 Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy.
    3.2 Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
    3.3 Wykonywanie czynności pośrednictwa przed upływem terminu do    odstąpienia od umowy.
   3.4 Konsekwencje niedochowania wymogów ustawowych.
4.    Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa           w obrocie nieruchomościami. 
5.    Kontrole UOKiK i ich wyniki.
 
KOSZTY:
·        CZŁONKOWIE RSPON – 70ZŁ BRUTTO
·        OSOBY NIE NALEŻĄCE DO RSPON – 140ZŁ BRUTTO
DEKLARACJA ZGŁOSZENIA NA KURS W ZAŁĄCZENIU
 
Proszę o potwierdzanie udziału na biuro@rspon.pl
 
PROWADZĄCY:
Anna Jackowska - Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 1991r. (uprawnienia zawodowe nr 411, licencja PFRN), prawnik. Członek Zarządu PFRN kadencji 2010 - 2012 oraz wiceprezydent PFRN kadencji 2012 - 2014, 2014 - 2016. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wieloletni członek komisji prawnych WSPON i PFRN oraz  komisji etyki PFRN. Wieloletnia przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego WSPON . Przez ponad 10 lat członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcja pośredników w obrocie nieruchomościami. Przez wiele lat, poczynając od 1999 r., pełniła we WSPON   dyżury prawne dla pośredników i zamawiających. Autorka publikacji „Jak poradzić sobie na rynku nieruchomości” opracowanej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i książki „Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”, a także  artykułów dot. rynku nieruchomości. Wykładowca na szkoleniach dla pośredników w obrocie nieruchomościami.  Prowadziła praktyki dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami. Propagatorka stosowania uregulowań prawnych z zakresu prawa konsumenckiego w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz działalności pośredników w obrocie nieruchomościami. Za pracę społeczną na rzecz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami wyróżniona m.in. medalem złotym „Za Długoletnią Służbę”, złotą odznaką  PFRN,  trzykrotnie Statuetką Kazimierza Wielkiego oraz  z okazji 10-lecia WSPON - Złotą Statuetką Kazimierza. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Otwocku od 2000r.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38259