NOWY ZARZAD
Niedziela 26.03.2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, ze w dniu 19.06.2015r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd kadencji luty 2014 – czerwiec 2015 przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w w/w okresie. Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej podsumował bilans i rachunek wyników za 2014r, przedstawił aktualną sytuacje finansowa RSPON oraz zdał sprawozdanie z pracy komisji za okres luty 2014 do czerwiec 2015.

 

Walne Zebranie podjęło uchwałę o zmianach w statucie, dzięki którym Zarząd może liczyć od 3 do 5 członków.  Podjęto decyzje, ze w przyszłości będzie można dokonywać wyborów osobiście uczestnicząc w posiedzeniu Walnego Zebrania, poprzez pełnomocnika lub nawet idąc  z duchem czasu drogą elektroniczną.

 

W tajnych wyborach na nową kadencję 2015-2017, zostali powołani:

 

do Zarządu

Prezes – Anna Bartoszek-Kuźniar

W-ce Prezes Maria Gaweł

Członek Zarządu -  Stanisław Pogoda

 

do Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Zbigniew Prawelski

Członek – Aldona Głodowska

Członek – Eugeniusz Mrozowski

 

Podjęto uchwalę, że Sąd Koleżeński nie będzie na obecną chwile
powoływany.

Z okazji Jubileuszu XX lecia, który również obchodziliśmy w dniu 19. 06.2015r Zarząd wszystkim członkom składa gratulacje, życząc kolejnych lat sukcesów zarówno zawodowych jak i osobistych.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38251