XX LECIE RSPON WRAZ Z ZWALNYM ZEBRANIEM SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM
Niedziela 26.03.2023

 

Zaproszenie
 
Zarząd RSPON
zaprasza Pana/ Panią
 
do wzięcia udziału w obchodach Jubileuszu
XX LECIE
RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA POSREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 
POŁĄCZONEGO Z WALNYM SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZYM ZEBRANIEM CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
 
 
 
Szanowni Państwo,
19 czerwca br, będziemy wspólnie uczestniczyć w obchodach XX Jubileuszu istnienia  i funkcjonowania Rzeszowskiego SPON. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym dla nas wydarzeniu.
Jak zapewne Państwo wiecie dokładnie 25 maja 1995 r. powstało RSPON i od tego czasu prężnie działa, skupiając w swoich szeregach znawców, specjalistów i sympatyków rynku nieruchomości.
Razem z Państwem przez lata rozwijaliśmy nasze struktury, przechodziliśmy przez lepsze               i gorsze czasy. Co więcej, pomimo deregulacji ciągle rozwijamy się i podwyższamy nasze kompetencje zawodowe poprzez szkolenia.
Tegoroczne obchody XX - lecia RSPON są połączone z posiedzeniem Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Wybierzemy nowe władze RSPON na lata 2015-2017, a przypominam, że każdy z Państwa ma prawo czynnego udziału w Zarządzie RSPON. Wybierzemy 5 członków Zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej i 5 członków Sądu Koleżeńskiego.
 
Plan spotkania:
1.      17:30 Uroczyste rozpoczęcie obchodów Jubileuszu i przywitanie Gości
2.      17:45 Kolacja połączona z toastem i tortem Jubileuszowym
3.      18:00-20:00 Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze
4.      20:00 do ile nam sił wystarczy biesiadowanie przy grillu połączone z degustowaniem mięsa, wędlin grillowanych, toastami itp., i wspomnienia z ostatnich XX lat
 
 
Spotykamy się 19 czerwca 2015r w:
DOMU GOŚCINNYM DĘBINÓWKA
RZESZÓW
UL. JANA PAWŁA II 95
 
Zdjęcia z obiektu na www.debinowka.pl
 
Proszę pamiętać, że impreza nie może odbyć się właśnie bez CIEBIE
 
Szczegóły pod nr tel. 17 852 37 84,
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 czerwca br na biuro@rspon.pl
 

 

WALNE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW
RZESZOWSKIEGO STOWARZSZENIA POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 
Rzeszów 19 czerwca 2015 r.
W związku z Uchwałą nr  01/05/2015 Zarządu RSPON z dnia 4 maja 2015 r. na podstawie § 21 ust. 2 Statutu RSPON zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków RSPON na dzień 19 czerwca 2015r. w DOMU GOŚCINNYM „DĘBINÓWKA W Rzeszowie ul. Jana Pawła II 95, według poniższej propozycji porządku obrad. Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu RSPON, Walne Zebranie zwołuję w pierwszym terminie o godz. 17:00 lub w razie braku kworum w drugim terminie o godz. 17:30.
Porządek obrad:
1.   Otwarcie obrad.
2.   Wybór Prezydium Zebrania.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Odczytanie i przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania RSPON.
5.   Wybór Komisji
-        Mandatowo -“ Skrutacyjnej
-        Wnioskowej
6.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
7.   Sprawozdanie Zarządu RSPON za okres luty 2014r. do czerwiec 2015 roku.
8.   Omówienie bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2014 oraz informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej w roku 2015.
9.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres luty 2014r. do czerwiec 2015 roku.
12.              Dyskusja i zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej.
13.              Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu RSPON za okres – luty 2014r. do czerwca 2015 roku,
- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej RSPON za okres – luty 2014r. do czerwca 2015 roku,
- udzielenia absolutorium Zarządowi RSPON za okres – luty 2014r. do czerwca 2015 roku,
- przyjęcia bilansu i rachunku wyników finansowych za rok 2014,
- przeznaczenie straty z roku 2014 na zwiększenie kosztów statutowych następnego roku obrotowego
- wybór nowych władz RSPON
14.              Wybór nowych władz RSPON na kadencję 2015-2017
ZARZĄD:
-         Prezes Zarządu
-         Wiceprezes Zarządu
-         Członek Zarządu
-         Członek Zarządu
-         Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA:
-         Przewodniczący
-         Sekretarz
-         Członek
SĄD KOLEŻEŃSKI
- Przewodniczący
- 4 członków
19.              Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
20.              Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych wniosków.
21.              Zakończenie obrad.
Materiały na WZ zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem WZ w siedzibie RSPON. Prosi się o dostarczenie niezbędnych materiałów do biura RSPON przez osoby odpowiedzialne za sprawowanie funkcji w RSPON.
Walne Zebranie jest zebraniem sprawozdawczo - wyborczym.
 
Rzeszów, dn. 4 MAJA 2015 r.
 

Prosimy o potwierdzanie swojego udziału w Walnym Zebraniu telefonicznie pod nr tel. (17) 852 37 84  lub poprzez e-mail: biuro@rspon.pl DO DNIA 12 CZERWCA 2015R
 

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38206