SZKOLENIE Przeglad srodowiskowy nieruchomosci
Niedziela 26.03.2023

„Przegląd środowiskowy nieruchomości”
1.      Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska  dot. ochrony powierzchni ziemi
i nieruchomości .
2.      Niezbędne informacje z zakresu ochrony środowiska, które warto poznać przed sprzedażą/ zakupem nieruchomości – szanse i ograniczenia.
3.      Badanie historii nieruchomości pod kątem środowiskowym – kogo i o co warto zapytać?
4.      Pojęcie audytu due diligence w obszarze ochrony środowiska.
5.      Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi. Ocena ryzyka i ewentualny koszt uzyskania zgodności i bezpieczeństwa w zakresie ochrony środowiska.
O mnie:
Katarzyna Wojtowicz - specjalista ochrony środowiska w Polskim Górnictwie Naftowym 
i Gazownictwie SA w Warszawie, Oddział Geologii i Eksploatacji,  Dział Ochrony Środowiska.
Wykonywane zadania związane z  ochroną powierzchni ziemi, nieruchomościami
i inwestycjami to między innymi: procesy związane z uzyskiwaniem „decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach”, decyzji wyznaczającej kierunek rekultywacji
i zakończenie rekultywacji, pozwolenia wodnoprawne i spełnianie szeregu wymagań
z zakresu ochrony środowiska, które dot. powierzchni ziemi, a także szkód w środowisku.  Ponadto jestem audytorem wewnętrznym zintegrowanego systemu zarządzania
w PGNiG SA, w tym także audytorem systemu zarządzania środowiskiem wg normy
ISO 14001.
Wykształcenie:
·         Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kierunek: Ochrona środowiska  - Studia magisterskie 
·         Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
Kierunek: Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem  i  bezpieczeństwem  - Studia Podyplomowe 
·         Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego – wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
·         Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 – Wydany przez PCBC 
 
Doświadczenie zawodowe :
·         Od 2008 roku - Polskie Górnictwo Naftowe  i Gazownictwo SA w Warszawie,
·         obecnie  - PGNiG SA Oddział Geologii i Eksploatacji, Dział Ochrony Środowiska,  stanowisko specjalisty ochrony środowiska  - realizacja zadań związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, spełnieniem wymagań prawnych i innych.
·         od 2008r - czynny audytor wewnętrzny; udział w tworzeniu, utrzymaniu
i doskonaleniu Systemu Zarządzania Środowiskowego w PGNiG SA Oddział w Sanoku; praca w zespole, który tworzy wspólny system zarządzania  środowiskowego dla całego PGNiG SA. 
·          Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego  i Gazowniczego - prelekcje 
w ramach sympozjum dot. ochrony środowiska dla pracowników PGNiG SA:
- 2009r - Monitorowanie środowiska, aspekty środowiskowe, gospodarka odpadami. 
- 2011r - Praktyczne zastosowanie przepisów ochrony środowiska. 

 

- 2013r – Ochrona środowiska – prawo, a praktyka. 

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38244