SZKOLENIE
Środa 22.03.2023

 „ Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności po deregulacji oraz zasady zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przez pośrednika zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta”

 
 
1.     Zasady i tryb zawierania umów pośrednictwa zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 
2.     Zasady i tryb zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przedsiębiorstwa od dnia 25 grudnia 2014 r. po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta.
 
2-h edukacyjne
 
3.     Zagadnienie właściwej reprezentacji przedsiębiorcy-pośrednika przez osoby wykonujące czynności pod jego nadzorem – agenci, pracownicy, asystenci, współpracownicy- skutki prawne zawierania umów przez osoby w/w w zakresie przepisów nowej ustawy o ochronie praw konsumenta.
 
4.     Klauzula wyłączności w umowach pośrednictwa jej treść, zakres obowiązywania oraz ochrona prawa pośrednika do wynagrodzenia, a klauzule niedozwolone oraz orzecznictwo sądowe.
 
2-h edukacyjne
 
5.     Dokumenty i termin oraz sposób odstąpienia od zawartej umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez konsumenta, a orzecznictwo sądowe związane z możliwością rozwiązania umowy pośrednictwa przez jej strony w każdym czasie.
 
6.     Skutki prawne i faktyczne złożenia oświadczenia pośrednikowi przez konsumenta o odstąpieniu od umowy pośrednictwa zawartej poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, a pojęcie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej według nowej ustawy.
 
2-h edukacyjne
 
7.     Forma i treść dokumentów koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami związanych z wykonaniem przepisów nowej ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przez pośrednika oraz po deregulacji zawodu.
 
2-h edukacyjne
 
 
Autor:
Adam Kudyk

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 37428