Zawód Pośrednik po deregulacji
Niedziela 26.03.2023

 Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe zasady wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Zawód ten jak i 48 innych został zderegulowany, czyli według decydentów uwolniony od krępujących zasad jego wykonywania. Uznano ,że wykonywanie tego zawodu idzie w złym kierunku, ogranicza się dostęp do jego uprawiania i wzrasta ilość nieprawidłowości.

Minęło 8 miesięcy od wprowadzenia ustawowych zmian i można pokusić się o pierwsze podsumowania i refleksje. W ocenie klientów zmienia się znaczenie tego zawodu i spada poziom świadczonych usług.  Niektórzy klienci wręcz nie życzą sobie pośrednictwa przy niektórych czynnościach. Coraz więcej transakcji , szczególnie nie wymagających większej wiedzy i doświadczenia jest finalizowana bez udziału pośredników. Internet stał się podstawowym źródłem informacji o nieruchomościach i za jego pośrednictwem można także bez udziału pośredników znaleźć ofertę. Rola pośrednika staje się ograniczona. Ogromna konkurencja na rynku, zastój w nieruchomościach i mały popyt wzmogły nieuczciwe zachowania pośredników i klientów.

Brak wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania tego zawodu spowodował, że od początku roku napływa do niego duża grupa ludzi nie przygotowanych , nastawionych na szybki zarobek w zamian za niską jakość usługi. Chcąc wejść na rynek , za niską jakość usługi proponuje niższe wynagrodzenie. Z kolei wykorzystując zwiększoną podaż nieruchomości , zamawiający usługę często wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję na rynku. Dlatego od początku roku wzrasta ilość skarg na działalność pośredników i klientów.

Z ankiety przeprowadzonej przez Polską Federację Rynku Nieruchomości wynika ,że wzrasta ilość nieetycznych i nieprofesjonalnych zachowań pośredników.  O tych nieprawidłowościach informują klienci jak również sami pośrednicy. Tylko 3% badanych uważa, że osoby, które wchodzą do zawodu utrzymują wysokie standardy. Postępuje proces kradzieży ofert nieruchomości poprzez kopiowanie ofert innych biur oraz przywłaszczanie sobie ofert osób prywatnych . Po drobnych korektach , polegających często również na zmianie ceny wprowadzane są one do bazy ofert nieuczciwej agencji. W większości są to oferty niesprawdzone , często nieaktualne , wprowadzające w błąd klientów . Z kolei poszukujący ofert poprzez internet zderzają się z rzeczywistością polegającą na braku wiarygodności ofert czy wręcz ich nieaktualności. Nikt się tym nie przejmuje. Ma to ścisły związek z likwidacją standardów zawodowych i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Większość skarg dotyczy nowych pośredników , nie zrzeszonych i bez przygotowania . Z pozoru niskie koszty uruchomienia działalności połączone z dofinansowaniem z Urzędu Pracy sprawiają, że jest wielu chętnych do wykonywania zawodu.

Większość klientów w ogóle nie sprawdza kompetencji pośredników, nie pyta o obowiązkowe ubezpieczenie ani o korporacyjną licencję wydawaną od początku roku przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Podobne wnioski wynikają z przeprowadzonej ankiety.

Przy wyborze pośrednika decyduje przede wszystkim wynagrodzenie za usługę a dopiero w dalszej kolejności jego kompetencje. Klienci nie chcą płacić wynagrodzenia za samo wskazanie adresu , bez kompleksowej usługi  a z drugiej strony nie chcą podpisywać żadnych umów pośrednictwa, obawiając się nieuczciwych praktyk pośredników. Z kolei pośrednicy chcą się zabezpieczyć przed nieuczciwymi klientami , często zbyt natrętnie podsuwają do podpisu umowę pośrednictwa. Brak zaufania do firm i instytucji , duża ilość ujawnianych afer i brak rzetelnej informacji jeszcze bardziej wstrzymuje obywateli przed powierzania swoich spraw innym. Mało kto z klientów biur wie ,że w centralnym rejestrze prowadzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości można znaleźć dokładne dane pośredników , a od początku roku wydano już ponad 4000 licencji zawodowych PFRN.  Nie zmienia to faktu ,że większość pośredników działa poza rejestrem i faktycznej ich liczby nikt nie zna. Tak więc w zawodzie pośrednika po deregulacji pracuje kto chce i jak chce, chyba ,że dobrowolnie podda się korporacyjnych wymogom wykonywania tego zawodu. Na razie rynek w małym stopniu weryfikuje uprawnienia i zasady wykonywania zawodu pośrednika.

W ocenie pośredników są i pozytywne sygnały z rynku.  Po okresie stagnacji odradza się rynek nieruchomości a z nim wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalne pośrednictwo niezależnie od deregulacji zawodu. W okresie minionym dobrze sprzedawawały się mieszkania, szczególnie na rynku pierwotnym a ceny nieznacznie poszły do góry. Wzrasta ilość trudnych spraw i zapotrzebowanie na solidnych i sprawdzonych specjalistów na rynku nieruchomości. Ciągłe zmiany prawa powodują ,że klienci sami nie radzą sobie. Część klientów  , na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji dochodzi powoli do wniosku, że nie da się dobrze samemu rozwiązać spraw ,które leżą poza ich kompetencją i wiedzą.

 

Doradca Rynku Nieruchomości

Zbigniew Prawelski

Wrzesień 2014

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38310