Rzeszowski Rynek Nieruchomości- więcej optymizmu.
Niedziela 26.03.2023

Rzeszowski Rynek Nieruchomości- więcej optymizmu.

 

Obserwując rzeszowski rynek nieruchomości w ciągu ostatnich lat jak również porównując go z innymi ośrodkami w kraju widać wyraźnie, że pomimo różnych niekorzystnych zdarzeń ekonomicznych , rynek ten cały czas poszerza się i jest w miarę  stabilny. Na tle innych ośrodków wypada korzystnie i cały czas się rozwija. Rzeszów to dobre miejsce do inwestycji w nieruchomości. Tak sądzą przede wszystkim specjaliści spoza naszego regionu na podstawie wskaźników ekonomicznych. Rynek ten charakteryzuje duża dynamika rozwoju inwestycji. Podstawowe znaczenie dla rozwoju rynku mają trzy podstawowe czynniki:

1.     Rynek pracy

2.     Sytuacja demograficzna

3.     Finanse publiczne

Bezrobocie jest zmorą naszych czasów i mocno dotyka również nasz region. Wiele terenów naszego województwa obejmuje ogromne bezrobocie i brak perspektyw . Są miejsca, gdzie rynek nieruchomości nie funkcjonuje i nie ma popytu na nieruchomości a ceny są niejednokrotnie symboliczne. To z kolei obniża popyt na nieruchomości ale wymusza szukanie pracy poza terenem swojego miejsca zamieszkania i dalej poza granicami naszego kraju. Mocne przywiązanie do tradycji sprawia, że wielu naszych rodaków z podkarpacia pomimo, że pieniądze zarabia poza tym terenem , inwestuje w nieruchomości właśnie tutaj i przyczynia się do rozwoju tego rynku. Nie ma dokładnych informacji o wielkości przekazów pieniędzy zza granicy ale często transakcje finansowane są z tych środków. Przybywa też nowych miejsc pracy na naszym terenie . W pierwszym półroczu 2014 r. , w porównaniu z latami ubiegłymi więcej transakcji na rynku nieruchomości finansowana jest ze środków własnych. Nasze położenie przy granicach sprawia, że nawet mały przygraniczny handel uprawiany przez wiele osóbsprawia ,że coraz więcej pieniędzy wpływa na rynek i ożywia popyt na nieruchomości.  Z jednej strony jedne z najniższych zarobków w kraju a z drugiej strony „smykałka do handlu” . Obcokrajowcy, szczególnie Ukraińcy ale również Słowacy kupują towary u nas , głównie za gotówkę. To jest rynek pracy, który od lat funkcjonuje w sposób mniej lub bardziej legalny ale przy połączeniu z przemyślaną polityką poszerzania obszarów inwestycyjnych daje możliwości rozwoju z zachowaniem umiarkowanych relacji pomiędzy popytem a podażą.

Sytuacja demograficzna sprawia, że Rzeszów i okolice dynamicznie się rozwijają i następuje ciągły wzrost ludności, szczególnie ludzi młodych, rozwojowych i wykształconych. Chociaż przyrost naturalny jest niski, to dzięki tworzeniu stref ekonomicznych , przyłączeniu do Rzeszowa okolicznych części gmin, uzbrajaniu dużych terenów do miasta napływa coraz więcej ludności w wieku produkcyjnym. Rzeszów to miasto studentów i innowacji w nowe technologie. Przybywa firm prywatnych , również z kapitałem zagranicznym. Jeżeli młodym stworzy się miejsca pracy to o przyszłość rynku nieruchomości możemy patrzeć z optymizmem.

Kierunki wydatkowania finansów publicznych sprawiają, że w ciągu ostatnich lat nastąpił ogromny postęp w infrastrukturze technicznej. Wybudowano wiele nowych dróg i nawierzchni. Uzbrojono wiele hektarów terenów , ułatwiając i zachęcając do inwestycji w nieruchomości zarówno mieszkaniowe i komercyjne. Dotyczy to głównie Rzeszowa i dużych miast ale również i odległych terenów wiejskich. Gminy starają się przyciągać inwestorów różnymi ulgami i ułatwieniami w budowie. Powstało wiele szkół i atrakcji sportowo-rekreacyjnych. Poprawiła się czystość rzek i jakość żywności. Pozyskano w ciągu ostatnich lat miliony euro z Unii Europejskiej , które zainwestowano w rozwój różnych obszarów gospodarki a przede wszystkim w infrastrukturę. Dlatego na każdym kroku widać  nowe inwestycje i wdrażanie nowych rozwiązań. Przy tak dużym froncie inwestycyjnym szczególnie ważna jest pomoc państwa przy rozwoju rynku nieruchomości. Ostatni program pomocy państwa przy zakupie pierwszego mieszkania przez ludzi młodych jest bardzo kontrowersyjny. Nie wiadomo tak właściwie kogo on wspiera czy deweloperów czy młodych ludzi. Dopłacając z góry do 20% kredytu hipotecznego na zakup nowego mieszkania, państwo promuje rozwój głównie sektora prywatnego kosztem milionów nieruchomości na rynku wtórnym, na zakup których tych dopłat nie przewiduje. Obszary wiejskie  to głównie nieruchomości budynkowe – domy jednorodzinne oraz działki niezabudowane. Nasze społeczeństwo szybko się starzeje i wiele nieruchomości , mieszkań i domów wchodzi do obrotu wtórnego. Zdecydowaną większość nieruchomości mieszkalnych w Polsce stanowią domy mieszkalne i to jest naturalne ,że większość Polaków marzy o domku z niewielką działką. Z jednej strony wydaje się pieniądze publiczne na zbrojenie terenów, plany zagospodarowania przestrzennego a z drugiej nadmiernie promuje się tylko budowę nowych mieszkań w miastach przez deweloperów. Wydaje się zasadne pytanie, czy te osoby które stać na wzięcie dofinansowania zakupu własnego mieszkania są osobami które najbardziej potrzebują tej pomocy. Czy nie należałoby dotrzeć do osób bezrobotnych i poprzez dofinansowanie dla nich zakupów stworzyć im coś w rodzaju zwrotnego bonu. Wiele mówi się o rozwoju budownictwa na wynajem i czy to nie jest lepsza forma do rozwoju rynku nieruchomości i dotarcia do najbardziej potrzebujących. Na naszym terenie w chwili obecnej potrzebne są publiczne środki na pomoc dla młodych małżeństw na starcie ich w nowe życie a nie tylko dla tych co już sobie radzą. Analiza wcześniejszych form pomocy państwa wskazuje ,że były różne wypaczenia i systemy pomocy trzeba zmieniać .

Od tych trzech głównych czynników zależy przyszłość następnych pokoleń Polaków. Wracając na nasze podkarpackie podwórko to mamy się czym pochwalić a nasz rynek nieruchomości coraz bardziej przyciąga inwestorów zewnętrznych. Trzeba jednak wiele mądrości i jednocześnie poszanowania prawa własności oraz wolności gospodarczej aby go rozwijać. Tutaj działają prawa ekonomii i nie sprawdza się system odgórnego sterowania tym rynkiem. Najlepszym dowodem jest niewielki wpływ pomocy państwa przy dopłatach do kredytów hipotecznych na rozwój tego rynku.

Doradca rynku nieruchomości

Zbigniew Prawelski

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami (c) 2013
realizacja: www.rspon.pl | odwiedzin: 38263